Tanemmirt a mass Ban Ki-moon!

15
381
Ban Ki-moon
Ban Ki-moon

FRANKFURT  AM MAIN (Tamurt) – Ass n 05.03.2016 mlaleɣ sin imaziɣen irifiyen di Frankfurt am Main, nniɣ-asen: «Azul fell-awen ay Imaziɣen». Yiwen deg-sen yeḍsa, ma d wi ssin yenna-yi-d: «Hadi luɣat lḥayawan, Ixes a ad tiniḍ «Salam alikum».

Nekk ssusmeɣ, dɣa kemmleɣ abrid-iw. Tedduɣ abrid abrid allaɣ-iw irekkem, ul-iw yedderduf. Nniɣ deg yiman-iw: «Ẓer tura i rregmat-a! Uɣaleɣ nniɣ d yiman-iw: «Ula di tmurt-nneɣ «Tamazɣa talemmast» mazal ar ass-a llan daɣen yad ur neḥemmel awal «Azul».

D acu kan iseggasen-a ineggura awal-a «Azul» yessaɣ iẓuran di tmurt-nneɣ. Anida yedda yiwen a s-isel. Win yeqqaren (tin yeqqaren) azul ira ad yini s wakka i medden: Ula d netta ɣur-s tutlayt, yezmer ad izux s yes-s

Awal-a «Azul» yeffeɣ-d ass n 07.03.2016 ula seg yimi n umaray n tmura n umaḍal yeddukkeln mass Ban Ki-moon di Dzayer tamanaɣt. Mass Ban Ki-moon yenna i uneɣlaf amezwaru n Dzayer: «Azul fell-ak». Awal-a yeffeɣ-d am tersast ur yettuɣal ara ɣer deffir. Aneɣlaf amezwaru n Dzayer ur t-iruja ara seg yimi n mass Ban Ki-moon.

Ihi awal „Azul“ mačči d awal kan. Awal-a yefka-yas mass Ban Ki-moon azal asertit. S wawal-a mass Ban Ki-moon ira a d yini i udabu adzayri: Ula d imaziɣen ɣur-sen azref ad ddren s tutlayt-nsen. Tanemmirt a mass Ban Ki-moon!

Tiɣri-nneɣ nekni s yezwawen i mass Ban Ki-moon:

Tutlayt-nneɣ nettazzal a tt-naru di yal amḍiq di tmurt-nneɣ. Tutlayt-nneɣ mačči kan d awal „azul“ i tesɛa. Ɣur-neɣ tugdut, nettqaḍar izerfan n wemdan.

Nekni s Yezwawen nettazzal i wakken a nettekmanday di tmurt-nneɣ nekni

s yiman-nneɣ, a naru s tutlayt-nneɣ, a nedder d aɣref am nekni am iɣerfan

n tmura n umaḍal. Nessaram teẓriḍ annect-a d azref n yal aɣref.

Aql-aɣ nettraju afus s ɣur-k a mass Ban Ki-moon!

Sɣur Akli Azwaw

15 COMMENTS

 1. Azul a yakli,
  Asiniɣ iwin i d yerran s wawal iɛewjen : amekkanik d i Zoo n Frankfurt. Lmal yehrec fellas, ula d izem yetɛanaden izem yettuɣal d ivki (i genna iwen wefransis).
  Amsaɛwaju agi rran as idavuyen n Tfarka travga! Yetɛanad wid ysɛan afud s lɛaskar,maci s wallaɣ!
  Masin

 2. Azul a yakli,
  Asiniɣ iwin i d yerran s wawal iɛewjen : amekkanik d i Zoo n Frankfurt. Lmal yehrec fellas, ula d izem yetɛanaden izem yettuɣal d ivki (i genna iwen wefransis).
  Amsaɛwaju agi rran as idavuyen n Tfarka travga! Yetɛanad wid ysɛan afud s lɛaskar,maci s wallaɣ!
  Masin

 3. Azul a yakli,
  Asiniɣ iwin i d yerran s wawal iɛewjen : amekkanik d i Zoo n Frankfurt. Lmal yehrec fellas, ula d izem yetɛanaden izem yettuɣal d ivki (i genna iwen wefransis).
  Amsaɛwaju agi rran as idavuyen n Tfarka travga! Yetɛanad wid ysɛan afud s lɛaskar,maci s wallaɣ!
  Masin

 4. Azul, idavuyen ivedden seg wasmi d tewint azarug tmura n tmazγa, ar assa, gan akk tasnakta n taεravt-tineslem yersen af tekriṭ, am akken ttgen zik imnekcamen tetten timura medden, maca issefk ad rren imaziγen d aεraven, s ttawil uγervaz d tiliẓri d ljjamaε, d ayen igan armi id neweḍ ar tegnitt-a, i wakken ad nemmel i dderya nneγ azul d awal n tmaziγt, calum d taḥevrit, salam d taεravt, salut d tafransist, issefk ula d nekni tutlayt a nneγ ad tt nesγer am tutlayin niḍen.

 5. Azul, idavuyen ivedden seg wasmi d tewint azarug tmura n tmazγa, ar assa, gan akk tasnakta n taεravt-tineslem yersen af tekriṭ, am akken ttgen zik imnekcamen tetten timura medden, maca issefk ad rren imaziγen d aεraven, s ttawil uγervaz d tiliẓri d ljjamaε, d ayen igan armi id neweḍ ar tegnitt-a, i wakken ad nemmel i dderya nneγ azul d awal n tmaziγt, calum d taḥevrit, salam d taεravt, salut d tafransist, issefk ula d nekni tutlayt a nneγ ad tt nesγer am tutlayin niḍen.

 6. Azul, idavuyen ivedden seg wasmi d tewint azarug tmura n tmazγa, ar assa, gan akk tasnakta n taεravt-tineslem yersen af tekriṭ, am akken ttgen zik imnekcamen tetten timura medden, maca issefk ad rren imaziγen d aεraven, s ttawil uγervaz d tiliẓri d ljjamaε, d ayen igan armi id neweḍ ar tegnitt-a, i wakken ad nemmel i dderya nneγ azul d awal n tmaziγt, calum d taḥevrit, salam d taεravt, salut d tafransist, issefk ula d nekni tutlayt a nneγ ad tt nesγer am tutlayin niḍen.

 7. Tanemmirt a Masin,
  awal-a azul yefkka sser i tutlayt-nneɣ. Ihi azul, azul ,azul!
  Akli Azwaw

 8. Tanemmirt a Masin,
  awal-a azul yefkka sser i tutlayt-nneɣ. Ihi azul, azul ,azul!
  Akli Azwaw

 9. Tanemmirt a Masin,
  awal-a azul yefkka sser i tutlayt-nneɣ. Ihi azul, azul ,azul!
  Akli Azwaw

 10. Tanemmirt a Muhend!
  Ssarameɣ ad agten Yezwawen am kečč yettarun s tutlayt-nneɣ tayemmat.
  Tira s tutlayt tayemmat d tafat yesserwalen tallast!
  Akli Azwaw

 11. Tanemmirt a Muhend!
  Ssarameɣ ad agten Yezwawen am kečč yettarun s tutlayt-nneɣ tayemmat.
  Tira s tutlayt tayemmat d tafat yesserwalen tallast!
  Akli Azwaw

 12. Tanemmirt a Muhend!
  Ssarameɣ ad agten Yezwawen am kečč yettarun s tutlayt-nneɣ tayemmat.
  Tira s tutlayt tayemmat d tafat yesserwalen tallast!
  Akli Azwaw

 13. Azul fell ak a gma Akli, kecc daγen tuklaleḍ asnemmer ameqqran, tettaruḍ ed imagraden s tutlayt tayemmat, tnecdeḍ d akk Izwawen i wakken a tt ḥemmlen ad ttarun ad ttutlayen s yis-s, d ayen igerreẓ amer a d rren teγri ad yaccar ugraw, s waya i nezmer ad nelmed tira s, d wawal is, i mi tazwawt d tamerkantit, rrnu tamazγa ccuren ikufan is, deg s ma yejla wawal tnudaḍ t, a t taffeḍ. ar tayeḍ a Dda Akli, deg uwennit niḍen, asihar deg waggur n maggu, acku, snan di yevrir ad caliγ di Tizi Uzzu.

 14. Azul fell ak a gma Akli, kecc daγen tuklaleḍ asnemmer ameqqran, tettaruḍ ed imagraden s tutlayt tayemmat, tnecdeḍ d akk Izwawen i wakken a tt ḥemmlen ad ttarun ad ttutlayen s yis-s, d ayen igerreẓ amer a d rren teγri ad yaccar ugraw, s waya i nezmer ad nelmed tira s, d wawal is, i mi tazwawt d tamerkantit, rrnu tamazγa ccuren ikufan is, deg s ma yejla wawal tnudaḍ t, a t taffeḍ. ar tayeḍ a Dda Akli, deg uwennit niḍen, asihar deg waggur n maggu, acku, snan di yevrir ad caliγ di Tizi Uzzu.

 15. Azul fell ak a gma Akli, kecc daγen tuklaleḍ asnemmer ameqqran, tettaruḍ ed imagraden s tutlayt tayemmat, tnecdeḍ d akk Izwawen i wakken a tt ḥemmlen ad ttarun ad ttutlayen s yis-s, d ayen igerreẓ amer a d rren teγri ad yaccar ugraw, s waya i nezmer ad nelmed tira s, d wawal is, i mi tazwawt d tamerkantit, rrnu tamazγa ccuren ikufan is, deg s ma yejla wawal tnudaḍ t, a t taffeḍ. ar tayeḍ a Dda Akli, deg uwennit niḍen, asihar deg waggur n maggu, acku, snan di yevrir ad caliγ di Tizi Uzzu.

Comments are closed.