Remḍan qim i laẓ neγ qim

3
465

Aṭas ayagi i ttwessiâeγ ad aruγ kra γef agur n remḍan, agur n laẓ n Inselmen. Maca myal tikkelt ttkukruγ imi tamusni-iw n usγan ineslem γur-es tilisa d tihrawanin. Ur lliγ d Ineslem ur nudaγ ad issineγ ugar n wayen sliγ yagi ar medden. Maca, imi Aqvayli ittwawacem s usγan agi imi mazal nedder ddaw uḍar n wAârav isneslem, ulamek ak ara aγ tezgel twaγit ines. Netta myal asseggas irekkem u nekni ttawḍen aγ-d iffuṛan is. Ula di tmurt nni i deg nerna rrekva ar deffir tettwagdel tiqit n waman deg zal qayli. Tileqqimt n uγrum ur k ttajjan ad tt tecceḍ limer ad tesselqfeḍ. Amek ur asen d-qqareḍ ara?

Tura imi ma d iẓuran n wagur n remḍan vanen. Am aṭas n temsal nniḍen di tneslemt, ileqeḍ-it id Muḥuc si tmasiḥit. Ur illi wayen id-isnulfa deg-s. Tura, am akka, iceb1beḥ-as sya-u-sya u ifka as udem aârav is it-nessen assa. Ma d ayen nniḍen yiwen-is. Maca ugur macci d wagi.  Tiyersi macci d remḍan s timad-is. D Inselmen d tmuγli nsen tazikennit irkan i seg illa wayen n dir. Imi win yuẓamen seg-sen ur ivγi ara wiyaḍ ad ccen, ad t-ccen. Ilaq ad illin ak medden kif kif mawel ur teffiγ ara fell-asen. Amzun remḍan d tneslemt s umata macci i yiman nsen s timad nsen i t-ttuqimen. Macci d taruḥanit d liman i talwit n wul.  Ihi γur-sen d âekkaz s wacu ara ssigden medden. D avrid amek ara d sseγlin cwal anda vγun dren.

Di tmura tinselmin, asγan d uwanek myuṭafen afus. Ddan akken wa ar tama n wa. Acku tineslemt macci d asγan kan am tudayt neγ tmasiḥit. Tineslemt d anagraw asertan i seddawen awanek, taγdemt d tlufa nniḍen tiγarimiyin. Tineslemt ur tezmir ara ad teqqim kan di lejwama neγ deg ulawen n wid ittamnen yis-s. Tlul-ed akken ad tessudes timetti γef akken i tt-iwala Muḥuc. Ulamek assa ara a nerjju deg-s akken ad tefk lwi γef wid ur nettqadar ara remḍan. Inselmen, di tmuγli nsen, remḍan d yiwen gar illugan ittunefken i umdan ad t-iqadar. Macci d amenzay amesγan akken ad qadren kan wid ittamnen yis-s. D wagi i d ugur.

Ihi d aya i γef tamuγli n Inselmen d Isenselmen d tin n Iqvayliyen iliaykiyen mbarrazent. Ivardan nsent ur ttemlilin ara. Nutni teddun ad aγ rren ṣrima akken a neddu akken vγan u nekni jjan aγ-d imezwura nneγ tikli nniḍen, avrid nniḍen. Ur nteddu ara yid-sen akken vγun uqmen, akken vγun ssextutsen tilufa. Nekni remḍan d agur am wiyaḍ. Ur iṣub ur yuli. Win yumnen yuẓam d netta i iẓran, win iwalan akken nniḍen d netta daγen i iẓran. Maca awanek azzayri ur izmir ara i tmuγli taqvaylit. Ẓẓayet nezzeh fell-as. Netta iwala akken nniḍen. Yuqem akken nniden. Mgal tamuγli taqvaylit. Wid ur neṭṭif ara avrid d-injer udavu amehrus n Llezzayer, ttwaṭafen timti ara ccen di verra u ḥebsen-ten iγallen n laman. Tikwal kkaten ten u ttaeṣṣiren deg sen γef tleqwimt n uγrum. Tineggura yagi ar teγdemt daγen iten ttaken ad aeddin di tiṭ n tisegnit…Amek ara yidir Umasiḥi, neγ Wuday neγ win ur nettamen gar iγarsan am wigi?

 

3 COMMENTS

  1. D adavu ideg tuḍen icc is,di 62 nni i yenta yessuli awanek s ixemmimen n umnekcam, dayas i yessexdem tasnakta n taεravt-tineslemt yellan mgal tiγermiwin nniḍen, γef waya daγen iga isuḍaf yefkan azref i yinselmen kan i wakken a d-gen timetti ira muḥuc,

  2. D adavu ideg tuḍen icc is,di 62 nni i yenta yessuli awanek s ixemmimen n umnekcam, dayas i yessexdem tasnakta n taεravt-tineslemt yellan mgal tiγermiwin nniḍen, γef waya daγen iga isuḍaf yefkan azref i yinselmen kan i wakken a d-gen timetti ira muḥuc,

  3. D adavu ideg tuḍen icc is,di 62 nni i yenta yessuli awanek s ixemmimen n umnekcam, dayas i yessexdem tasnakta n taεravt-tineslemt yellan mgal tiγermiwin nniḍen, γef waya daγen iga isuḍaf yefkan azref i yinselmen kan i wakken a d-gen timetti ira muḥuc,

Comments are closed.