Yiwen umasiḥi issargagi ten

6
1564

Mas Sliman Buhafs d Aqvayli n at Wartilan. D amasiḥi am netta am Imasiḥiyen ak n umaḍal. Yumen s wawal n Âisa, iqqar tibibelt u ittqadar ilugan d wansayen n usγan amasiḥi. Ur ẓriγ ara ma d amisiḥi aqvur neγ yudef tagara yagi an netta am twinnas n Iqvayliyen ifernen asγan amasiḥi. Maca ama d aqvur ama d amaynut, imi ifren avrid-is ulayγer as yinni yiwen tihin tagi. Myal yiwen iṭṭef avrid is-ilaq-en, myal yiwen idder tudart akken teffeγ fell-as. Tudart am uẓekka, myal yiwen s yiwen-is.

Mas Buhafs, tikwal ittaru akka sya-u-sya γef usγan ines d wayen ak itezzin γef usγan s umata. Di tira ines, illa wayen iḥulfa, d tmuγliwin ines γef usγan amasiḥi d tneslemt. Tineslemt imi macci d asγan ines ikkat deg-s u tikwal issiγzif afus di tyita. Maca akken ivγu yilli, ilha neγ dir-it wayen yura, d tilelli ines. Imi di teqvaylit tella d tidett tlelli yagi n tmuγli, innum iqqar-ed ayen illan γef ul-is. Maca netta win idren gar wAâraven d Inselmen tettwarez tlelli ines. Ar Inselmen, tiyita deg usγan nsen macci d avrid u ugin-tt.

D aya i γef ittwaḥves, iâedda di teγdemt. Ṣṣemken-as s 5 iseggasen kan akken ur yuklal. Maca di tmurt n Llezzayer tamurḍust, yiwen wasγan kan i illan: tineslemt. Ayen nniḍen ittwagdel. Necfa ak amek ittṣeggiden Imasiḥiyen nniḍen di tmurt n Iqvayliyen di remḍan. Neγ amek iten ṭṭafaren ar teglizin nsen almi uγalen s tufra ittẓallan. Akka i d tamurt icca uziḍuḍ ur neẓri ansi d-kka neγ sani itetteddu. D tamendaṛt gar tmura.

Ma d mass Sliman Buhafs ad yuγal ad iqazzem zzujj n teγdemt tamesvaṭlit ass n 30 di γuct. Assmi i teṭṭfen wwin-t imiren imiren xeḍḍant amzun yukar neγ inγa. Ur tejjin ad iḥud γef yiman is ur tejjin ad i=ṭtef avugaṭu. Akka ihi netta iman-is issargagi ten. Ḥaren amek ara as-ddun d wamek ara ddun i wayen ur ssawḍen ad t-ṛvun, ad t-mḥun: taqvaylit d tarwa-s. Ma d Sliman, urzen-t neγ sserḥen-as-d, ul-is d liman ines ur ten ttawḍen ara.

 

6 COMMENTS

 1. Comment

  Dayas iγ iwulem uwanak Aqvayli, ad iger laεnaya, akk γaf ugdud, akken yevγu yili wesγan n wemdan, a t-yeg gar-as d vav-is, ur yettḍuru yara timetti s tesnakta-s tusγant, tilaq ad tili daγen taγzent=critique, iwakken a d-ifrir tidett deg wayen ttgen ineflasen.

 2. Comment

  Dayas iγ iwulem uwanak Aqvayli, ad iger laεnaya, akk γaf ugdud, akken yevγu yili wesγan n wemdan, a t-yeg gar-as d vav-is, ur yettḍuru yara timetti s tesnakta-s tusγant, tilaq ad tili daγen taγzent=critique, iwakken a d-ifrir tidett deg wayen ttgen ineflasen.

 3. Comment

  Dayas iγ iwulem uwanak Aqvayli, ad iger laεnaya, akk γaf ugdud, akken yevγu yili wesγan n wemdan, a t-yeg gar-as d vav-is, ur yettḍuru yara timetti s tesnakta-s tusγant, tilaq ad tili daγen taγzent=critique, iwakken a d-ifrir tidett deg wayen ttgen ineflasen.

  • azul a Muhand,
   D tidett ayen d-nnid. simmal ur nesâi tamurt, mazal a nemmendar…

Comments are closed.