Tafrant

6
1260

(Tamurt) – Tafrant qrib ad t-aweḍ, agad id ibedden ɣer tefrant  tt-heggin-d iman-nsen i wakken d sxedmen lɣaci, yal wa yekkat ad ten-id-yawi ɣer tama-s akken ad buṭin fell-as. Yal yiwen d acu n yinnaw id yewwi  ma d ahil ur yelli.

Mass Rabeḥ : Win yebɣan ad yerbeḥ, ad yebuṭi ɣef Rabeḥ.
Mass Bussaɛd : Win yebɣan ssaɛd, ad yebuṭi ɣef Bussaɛd.
Mass Ugur : Tafrant ad tefru timsal.
Mass Mḥend : Win yebuṭin fell-i, ad tt-kkfu lmeḥna fell-as, ad yidir am ugellid.
Mass Saqet : Win yebuṭin fell-i ad yidir di lǧennet. Uguren ad ten-sḍadeɣ deg yiḍ, deg wuzal. Ad tidirem di talwit akked d tlell-i am yifrax di teẓgi.
Massa Lfuha : Ma tbuṭi-m fell-i ad sizzedgeɣ tawenaḍt
Tamsiwt. Waḥida: Ma tbuṭi-m fell-i ay ilmeẓyen, ad wen zewǧǧeɣ akken ma tellam.
Yewweḍ-d wass-nni  n tefrant, imdanen ugin ad buṭin, ttsuɣun : Ulac lbuṭ!ulac ! Ulac lbuṭ! ulac !

Ixeddamen, di tazeɣwa n tefrant, ulac d acu ara xedmen. Ttnudumen, dɣa bdan tturaren gar-asen. Yal wa d acu i yetturar. Wa d lkarṭa, wa d dduminu, wa d takurt n uḍar…
Cwiṭ kan akka, walan yiwet n tmeṭṭut t-tteddu-d, nwan-as tebɣa ad tt-buṭi. uɣalen stazzla ɣer imeḍqan-nsen.
-Di laɛnaya-nwen, ffket-iyi tasenduqt-agi ad tt-xedmeɣ d taɣrast i tzizwa-w.
-Imi imdanen ugin ad buṭin, ad tt-nefk tsenduqt-agi,  ad tt-nfeɛ meqqar, u yerna ad nawi lbaraka. Ma tecfa i lxir, ahat aɣ-d-tawi cwiṭ n tamment.

Tewwi-tt tmeṭṭut-nni, teččur-itt d tizizwa. Azekka-nni tesefqed, tufa tizizwa-nni uɣalen-t d arẓaẓen. Tewhem, tḥar d acu ara texdem. Testeqsa imdanen wehmen ula d nutni. Nnan-as :
-Steqsi isertiyen, ala nutni  i izemren ad kem-id-ssfehmen.
Testeqsa-d At Buykuṭ, yenna-as : Di tmurt deg-i yettuɣal « ala » d « ih » mačči d awezɣi ma yella uɣalen-t tzizwa d arẓaẓen.

Sɣur Hemmar Bussaed

6 COMMENTS

 1. correction du texte : note 01/10.

  Ta frant qriv a-d t’awed , wid i-d ee vededen ar t’frant , ee tt hegin-d imanen nsen i-u ak’eni
  ad ee sekhedemen elghaci , yal wa ye k(w)at a-ten y’awi ar t’ama-s , ak’eni ad ee Vutin fell-as. Yal yiwen acu n-y inaw i-d ye-wi , ma d ahil ur ye-li .

  Mas Rabeḥ : Win i-ye vɣa-n ad y’erveh, ad ye vuti af Rabeh.
  Mas Busaɛd : Win i-ye vɣa-n saɛd, ad ye vuti af Busaɛd.

  Mas Ugur : Ta frant ad t’efru ti msal.
  Mas Mhend : Win i-ye vuti-n fell-i, ad t’ekfu lmehna fell-as, ad y’idir am u(a) gellid.
  Mas Saqet : Win i-ye vuti-n fell-i ad y’idir deg edjenet. Uguren a- ten e gemregh deg idh, deg u zal.

 2. correction du texte : note 01/10.

  Ta frant qriv a-d t’awed , wid i-d ee vededen ar t’frant , ee tt hegin-d imanen nsen i-u ak’eni
  ad ee sekhedemen elghaci , yal wa ye k(w)at a-ten y’awi ar t’ama-s , ak’eni ad ee Vutin fell-as. Yal yiwen acu n-y inaw i-d ye-wi , ma d ahil ur ye-li .

  Mas Rabeḥ : Win i-ye vɣa-n ad y’erveh, ad ye vuti af Rabeh.
  Mas Busaɛd : Win i-ye vɣa-n saɛd, ad ye vuti af Busaɛd.

  Mas Ugur : Ta frant ad t’efru ti msal.
  Mas Mhend : Win i-ye vuti-n fell-i, ad t’ekfu lmehna fell-as, ad y’idir am u(a) gellid.
  Mas Saqet : Win i-ye vuti-n fell-i ad y’idir deg edjenet. Uguren a- ten e gemregh deg idh, deg u zal.

 3. correction du texte : note 01/10.

  Ta frant qriv a-d t’awed , wid i-d ee vededen ar t’frant , ee tt hegin-d imanen nsen i-u ak’eni
  ad ee sekhedemen elghaci , yal wa ye k(w)at a-ten y’awi ar t’ama-s , ak’eni ad ee Vutin fell-as. Yal yiwen acu n-y inaw i-d ye-wi , ma d ahil ur ye-li .

  Mas Rabeḥ : Win i-ye vɣa-n ad y’erveh, ad ye vuti af Rabeh.
  Mas Busaɛd : Win i-ye vɣa-n saɛd, ad ye vuti af Busaɛd.

  Mas Ugur : Ta frant ad t’efru ti msal.
  Mas Mhend : Win i-ye vuti-n fell-i, ad t’ekfu lmehna fell-as, ad y’idir am u(a) gellid.
  Mas Saqet : Win i-ye vuti-n fell-i ad y’idir deg edjenet. Uguren a- ten e gemregh deg idh, deg u zal.

 4. Aseghti n uwennit n Anegaru seg inegura: 0/10.
  Tamezwarut ;nettaru « aneggaru » macci « anegaru » ,nettaru « ineggura » macci « inegura ».
  Tira inek teffegh i wevrid i d nedjren imusnawen-nnegh imezwura n tutlayt taqvaylit.Ulac aqvayli i îdefren tarayt agi n tira i d tesnulfâd.Anef-as i tesnilsit i wid yellan d-imusnayen deg taghult-agi.Ulac yiwen yettarun idlisen,ighmissen atg…aken tettarûd kecc.Aqli-k tesserwatêd iman-ik,tamasalt n tira maci d-cceghl-ik !.
  Win ittekan deg tefranin n udavu amesvâtli amzun yefka afus i lêhkum akken ad isâurrev ugar aghref aqvayli.
  Ulac lvôt,ulac !

 5. Aseghti n uwennit n Anegaru seg inegura: 0/10.
  Tamezwarut ;nettaru « aneggaru » macci « anegaru » ,nettaru « ineggura » macci « inegura ».
  Tira inek teffegh i wevrid i d nedjren imusnawen-nnegh imezwura n tutlayt taqvaylit.Ulac aqvayli i îdefren tarayt agi n tira i d tesnulfâd.Anef-as i tesnilsit i wid yellan d-imusnayen deg taghult-agi.Ulac yiwen yettarun idlisen,ighmissen atg…aken tettarûd kecc.Aqli-k tesserwatêd iman-ik,tamasalt n tira maci d-cceghl-ik !.
  Win ittekan deg tefranin n udavu amesvâtli amzun yefka afus i lêhkum akken ad isâurrev ugar aghref aqvayli.
  Ulac lvôt,ulac !

 6. Aseghti n uwennit n Anegaru seg inegura: 0/10.
  Tamezwarut ;nettaru « aneggaru » macci « anegaru » ,nettaru « ineggura » macci « inegura ».
  Tira inek teffegh i wevrid i d nedjren imusnawen-nnegh imezwura n tutlayt taqvaylit.Ulac aqvayli i îdefren tarayt agi n tira i d tesnulfâd.Anef-as i tesnilsit i wid yellan d-imusnayen deg taghult-agi.Ulac yiwen yettarun idlisen,ighmissen atg…aken tettarûd kecc.Aqli-k tesserwatêd iman-ik,tamasalt n tira maci d-cceghl-ik !.
  Win ittekan deg tefranin n udavu amesvâtli amzun yefka afus i lêhkum akken ad isâurrev ugar aghref aqvayli.
  Ulac lvôt,ulac !

Comments are closed.