Monthly Archives: Tuber, 2019

Aɛraven i lqern VII (I)

TAMURT - Azgen deg wegdud aɛrav illa d aggeram*, izdeɣ deg iɣremen d tuddar, rran iman-nsen ɣer tfellaḥt neɣ tjara. Iḥiǧaziyen*, di lemtel, xeddmen tjara n tɣelmat*akked Surya. Maca, amur ameqran, n tudert-nsen d idewwasen* teddun si tama, si lǧiha ar tayeḍ akken ad ksen tiqeḍɛa n ileɣman d tɣeṭṭen. Srirat-nsen* d uxliḍen deg uzengu* d ubuhyut* ak d azeɛlek* d tfenṭazit*, tahulfanit asefsaw, timekkarit* ttuḥdiqt*. An-af aka am urgaz Kaïs mi iwala Nnbi Muḥemmed iɣumm s tsudan yiwet n tegruḍt, inna: "D acu-tt aka tzimert-agi i tettcummuḍ ? Inna imiren:

Tadiwennit n Ilhim (III)

TAMURT - Imiren amakus* isuγ-d s ṣṣut aεlayen : -Ah ay awessar ! Tettεettibeḍ-iyi ! Σuhdeγ-k ur ffireγ cayen fell-ak, imi ur mḥettem fell-i akka.

Abrid n tjaddit

TAMURT - Meslayeɣ-d yagi af yismawen i ilaq ad ddun deg usufeɣ n tjaddit nneɣ deg ṭṭlam n leqrun imnekcemen. Ayagi xedmen-t xilla n Iqbayliyen d imaziɣen sumata deg iseggasen nni, asmi i d-yesseɣli uḍabu azayri lḥers si 1963 af uqvayli. Ihi, ussan agi kan, yessemlal-iyi-d Yillud d yiwen umdan n tama n Iazzugen iwumi qqaren : T-Massinissa. Yernu argaz agi izmer ad yili ɣur-s laεmer n quset (40) n iseggasen di tmeddurt ines. Issemlal-iyi-d diɣen Yillu d yiwet n teqvaylit, dima deg Iazzugen, tin iwumi semman Kahina. Tagi diɣen ɣur-s di tudert-is azal n caret semmus* (30) n iseggasen.

Tudert n tneqlett

TAMURT - Llqim n tfellaḥt i tt-itabɛen, teddem amkan di yal n timiwa n tmura deg ager-akal ula ttigzirin di Ṣeḥra. Imaziɣen ɣur-sen tamusni tameqqrant ɣef ayen yaɛnan llqim n uẓebbuj (aḥeccad), ad sfuktin tarwa n tmeɣrusin daɣen ula s ttizdayin n ttmeṛ u daɣen ssnen ad neqqelen tajnant seg asmi i d-lul dunnit.
- Advertisment -

Most Read