Monthly Archives: Furar, 2020

Tisuta n uzekka

TAMURT - Aqlaɣ deg yiwet n talit anda ilaq a neḥḥader aṭṭas ɣef tnaṣlit nneɣ, ma nebɣa a nezger lqern agi deg nella. Walaɣ, tagara-a, ayen ulac-it zik; tiwaculin nneɣ qebblent ad nasbent wigi iwumi neqqar "aɛraben" neɣ "imsɛarben". Tazwara, d tiwaculin ig zedɣen di tmanaɣt i d-ittawin "ajeǧǧiḍ" agi n tiɛarubt neɣ n taɛrabt n temdint. Walit kan tiwaculin ig zedɣen di berra n tmurt taqbaylit; ulac, waqila ula yiwet tfamilt ig menɛan deg lhemm, si daɛwessu n twaɣit agi nezzwaǧ akked twaculin timsɛarbin.

Tadyant i yeḍran yid-i di lasupirit n Lpari.

TAMURT - Ass-a, iwwiyi ubrid ɣer tsupirit zat n Lpari. Akud yewweḍ tamrilt d semmus u 15 n ddqayeq. Kecmeɣ, ddmeɣ yidi acaryul ɣer ara d-greɣ lqeḍyan nni. Ihi, mi d wḍeɣ ad xelseɣe, xedmeɣ amrar am nekk am medden.

Awal i t-iferrun d awal

TAMURT - Ulac kra n lɛib ma ncudd tamsalt n weɣrum ar tutlayt n tmaziɣt (teqvaylit). Acuɣer ? I wakken tutlayt nneɣ ad tesɛu amkan-is am nettat am tutlayin nniḍen, ilaq as-nefk azal, azal tuklal, ad teṭṭef amkan-is deg wegni n tdamsa lak d unegmu. Amer nufa tili wid aka akk iqeddcen deg yedles n tamaziɣt neɣ taqvaylit ad afen iman-nnsen, "ad ččen aɣrum" am wid i qeddcen ɣef tutlayt tasɛudit d tiyaḍ.

Taqbaylit d’azekka, tazayrit d’aẓekka

TAMURT - Ihi, widak akk i yessaramen yiwen wass ad ɣellten, anda d’akken lzayer a sen-terr lxir, ttargut i ttargun msakit. Bɣiɣ ad iniɣ, d amussu yagi Hirak n izayriyen i yesheblen acḥal d Aqbayli d Teqbaylit. Am acki akken, kra dinn ur yeḍri, ur zuzlen ara waɛrab-ineslem idammen n uqbayli si 62 ar ass-a.

Amek ara yili uzekka

TAMURT - Aqlaɣ deg yiwen n wakud, ilaq-as a sen-qqim akken a nwali d acu n webrid ara n awi. Tura akk-a, am akken iruḥaɣ lxiḍ n webrid i d-newwi seg umennuɣ i d-wwin imezwura nneɣ am Bennai Si Waɛli, Mbarek At Menguellat, Aɛmer Uḥemmuda, d wiyaḍ akken llan (ad fell-asen yaɛfu Yillu) ɣef ayen yaɛnan amennuɣ ɣef izerfan nneɣ n tnekkit d tutlayt d tugdut.

Tadyant n Dda Muḥend (II)

TAMURT - Γur wut ad tɣilem wid d-iqqaren anect-nni d aεraven; ayendin akk d leqbayel. Wid nniḍen ur nerfid ara taprubagandit*, ttarun-iyi-d u qqaren-d: butcaci*, atg...

Tadyant n Dda Muḥend (I)

TAMURT - Inna-k mm-i, a vava, sliɣ di radyu tamurt-ik tuɣal ttaɣerfit; acuɣer ur tkeččmeḍ ara ɣer tmurt ula d keččin ? Nniɣ-as : A mmi, tɣelḍeḍ deg yiwet, ur sεiɣ ara tamurt... Asmi i d-kker Fransa itt-iḥesven d ayla-s, nennuɣ taneggarut-a, nessufeɣ-itt u nɣil lzayer ad tuɣal xerttum ttalzayrit. Taswiεt truḥ bagu*, ammegnet* n Fransa di tmurt nneɣ, yusa-d Ben Bella i d-innan :
- Advertisment -

Most Read