Tsuɣ taqvaylit

0
667
taqvaylit
taqvaylit

Tamurt – Tsuɣ taqvaylit deg uxxam
Ay argaz kker urggan
Aεdaw yewweḍ-d ar tewwurt
Iqsed-d arraw nneɣ
Yebɣa asen-yaru deg allaɣ
D netta i d vav t-tmurt.

Kker a neddem iqubac
A nezwir zzat warrac
A newwet alamma yemmut.

Ḥiiirh ḥih, yir qvayli yugi ad yakwi
Yeṭṭes acḥal uya n leqrun
Ittak azuɣer am serdun
Wi d-yusan irkeb, iεbbi
Ḥiiih, ḥih yir qvayli yugi ad yakwi

Teḥzen teqvaylit deg uxxam
Akken à lbatel yeḍran
Acengu iwweḍ-d ar tesga
Argaz-is i fi tettkel
Ad ikkes fell-as ddel
Yeqqar i waεdaw gma

Ibda yettmeslay taεravt
Segwayen ur yeɣri taktabt
A ttɣileḍ ilul di Mekka
Ḥiiih, ḥih yir qvayli ziɣ yetruza
Yeqqwel d aεrav mebla ssif
Am uqejmur yewwi wassif
Ikcem-it ssus yerka

Ḥiiih, ḥih yir aqvayli ziɣ yetruza
Di lexla tsuɣ teqvaylit
Abbuh qqwleɣ ttamderwit
I tmurt n jeddi d vava
Inteq-d mmi-s d’ameẓyan
Ageṭṭum ger igweḍman
Ur ttagwad a yemma
Nekk d gma, mačči d arrac
Nugi a nuɣal d ulac
Am akken yebɣa vava

Riir, rir d amaziɣ mazalt idder
Tabendirt-is tban-d
Iṭṭij-is deg usigna iffeɣ-d
Aṭṭas uya i yeffer
Riir, rir d amaziɣ mazalt idder.

Tessawel-d tcelḥit si Lmeṛṛuk
Awin iteddun erǧu
A k-cegεaɣ ruḥ ar ǦerǦer
Taqvaylit fi yekka lḥif
Nekk d weltama n Rif
Newjed as-id-nerr ttaṛ
Zik nni kull-ta weḥdes
Tin yettrun tayeḍ teddes
Ma d ass-a nbeddel lameṛ.

Ḥiih, ḥih amass-a ad immet umcum
Efreḥ! efreḥ a Kahina !
Yelli-m tesεa tirugza
Xas mmi-m ilha d weɣrum
Ḥih, ḥih am ass-a ad immet umcum

* Tizlatin yecna Dda Muhend Bessaoud deg iseggasen nni n 60/70 akken
ad yessaki wid i yɛwwel a ten-yewwi « uḥemmal n taɛravt » di tallit nni
n Bumedyen. Llant10 tezlatin deg-sent yiwet i yecna Mas Takfarinas
(maca armi d 1985/86). Tinna akken iwumi qqaren: « Newwi-d tafat s
wudem ». Deg iseggasen nni n lḥers, ulac wid i iqeblen ad cnun tuɣac
agi i n Dda Muḥend. Illa yiwen, yaɛreḍ akka yiwet n tikelt neɣ snat
yusa-d ar Wegraw Imazighen akken ad s-yelmed Dda Muhend amek ara ten-
ycnu, maca kra kan iwexxer, acku yugad am wiyaḍ af tmeddurt-is. Wagi
qqaren-as : Ḥidu Areẓqi n taddart n Tiziḍt (At Micli).

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here