Tugiḍ ad i t-issineḍ

0
604
Répression d'une manifestation amazighe
Répression d'une manifestation amazighe

Tugiḍ ad i t-issineḍ
Teḥsebḍ-iyi d aɛdaw-ik
Tettuḍ iḍelli i d-bbwḍeḍ
Wagi mačči d axxam-ik

Nekk nniɣ, kečč tenniḍ
Nella akken terra tmara
Nekk ẓriɣ d acu d-nniḍ
Kečč ur d-fhimeḍ ara

Tameslayt-iw tkerheḍ-tt
Tebɣiḍ ad tt-tenɣeḍ deg-i
Amer i tfehmeḍ s tidett
Tenfeɛ-ik ula d keččini

Tugiḍ ad i t-issineḍ
Teḥsebḍ-iyi d aɛdaw-ik
Tettuḍ iḍelli i d-bbwḍeḍ
Wagi mačči d axxam-ik

I Tmurt-iw qwleɣ am bujil
Am-in mi yemmut baba-s
Laẓ, lḥif, lhem d usemmiḍ
Ayen yellan ɣur-i ar a d-yass

Fell-i tewwet-ik tmaggert
Mi yi-d-ẓriḍ ixef-ik yezzi
Tebɣiḍ ad ffɣeɣ taddart
Neɣ ad uɣaleɣ d keččini

Tugiḍ ad i tt-issineḍ
Teḥsebḍ-iyi d aɛdaw-ik
Tettuḍ iḍelli i d-bbwḍeḍ
Wagi mačči d axxam-ik

Asmi d-usiḍ ar ɣur-i
Tebbwiḍ-d aqwran* d ssif
Tenniḍ-iyi ɣer wagi
Ad yekkes fell-ak lḥif

Refdeɣ-t, ḥefḍeɣ-t d umatu*
Ula d kečč giɣ-ak amkan
Ass-a aqwran d ayla inu
Ma ttamurt tbeddel imawlan.

Tugiḍ ad i tt-issineḍ
Teḥsebḍ-iyi d aɛdaw-ik
Tettuḍ iḍelli i d-bbwḍeḍ
Wagi mačči d axxam-ik

Tuɣaleḍ-d am uɣerda n lexla*
I yessufeɣen win n wexxam*
Tǧehleḍ mačči d kra
Tugiḍ a ttfehmeḍ lameṛ

Am ass-a ncalleh a nwali
Amcum yussa-t-id babi-s
Ad ivan uveṛṛani
Tamurt ad ttuɣal i vav-is

Lemɛani n dunnit:
* « Tuɣaleḍ-d am uɣerda n lexla issufeɣen win n wexxam »: le rat des
champs qui veut chasser le rat des villes.

* (wagi d ccna n Dda Muhend Aarav n iseggasen nni n 70 akken ad
d-yessaki iqvayliyen d imazighen sumata yellan gnen yewwet-iten
meghrun d leqrun aya).

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here