Ḥader iman-ik ay Aqvayli

0
885
COVID-19
COVID-19

TAMURT – Ay atmaten a taysmatin n tmurt taqbaylit, ilaq a ḥader iman nneɣ seg lehlak agi amaynut i wumi qqaren « coronavirus ». Ihi, ur ttrajut ara aǧadarmi lɛarr, akken is-yenna Lwennas, akken a ken id-yini dacu ara txedmem. Ayen akk i ilaq ad txedmem, icubayi Yillu, twalamt akk deg tiliẓriwin, amma s tefransist, amma s teqbaylit sɣur BRTV.

Lemḥadra yagi ilaq-as ad tili:
1) Asired n iffassen yal tikelt ara teṭfem kra n tɣawsa.
2) Ḥadret ad tkemzem neɣ ad tawim iffasen d iḍuḍan ɣer udmawen nkent,
nken, acku seg imi akked d tanzarin d wallen ara yekcem uvirus agi n
lmeḥna n corona.
3) Mara d kecmem si beṛṛa, ur tettut ara d akken ad zerqem tisebbaḍin
n ken s treccact (pulvérisateur) s waman ara ixelḍen d aman n javel
(lujabir).

4) Ur tteffɣet ara deg ixxamen ass kkamel amma a t-id-awim
sɣur widak i yuḍnen, acku mazal ur d-wwin ara s lexbar belli uḍnen.
Mara tefɣem, ruḥet yiwen yiwen, ur ddukulet ara d wissin neɣ atg,….
5) Mara truḥem ad d-awim lqeḍyan ar ukumirsi, ad iruḥ kan yiwen di
twacult nken. Yernu ur ilaq ara ad tqerrbem iman nken, nkent ɣer
ukumirsi-nni, maca izmer ma yuḍen a ken-id isenṭeḍ avirus-agi covi19 n
twaɣit.

6) Mara d-awḍem ɣer lḥara nnwen zerqet lqaɛ n iṣebbaḍen
akken ma yeṭṭaɛ iken-id uvirus agi si berra, ad yemmet qbel ad yekcem
s axxam nken.
Ay iqbayliyen a tiqbayliyin anda ma tellam di tmurt taqvaylit,
ttḥadaret iman nken, acku avirus coronavirus, mačči d aqesser, maca
ma tɣeflem, netta ur ken ittazgal ara, yernu, ilaq ad twalim d akken
nekni s iqbayliyen neɣ s imaziɣen sumata ur nesɛa yara anabaḍ nneɣ
ddula (s taaravt). Anabaḍ n Lzayer d tmura n Tamazɣa sumata, d win
waɛraben inselmen.

Lzayer d ddula taɛrabt, mačči n tmaziɣt neɣ n teqbaylit akken ad
ḥareb fell-aken, fell-akent. Nutni ɣursen a widukan ma tnegrem yakk
akken ad thennin degwen. Ihi, akken qqaren imezwura nneɣ : « Aḥader
yugar leqḍaɛ » (mieux vaut prévenir que guerrir). Ttḥadaret
iman nken, nkent.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here