D lawan n tefranin…kker ay aqbayli!

12

Tamurt n iqbayliyen rzan-d ɣur-s wid-nni i waken ad t-tteki di tefranin n 29 unbir id-iteddun. Ikubar n tsertit, yal yiwen deg-sen yessuli-d tarbaɛt swayes ara yekcem deg urar asartan, deg wennar n ”tsertit”. Am yal ttiɛad, tamsalt-agi n tefranin tuɣal d ḥanun zanun ɣef yiri n lkanun ger RCD d FFS.

Tamurt n iqbayliyen, tuɣal am teḥbult n temtunt, yal yiwen deg-sen yettnadi aḥric ameqran swayes ara yeqqed taɛebbuṭ-is, ma d aqbayli meskin ittuḥettem fell-as weɣrum aberkan. Ilaq ad yefren ger nnger akwed uquccu, ger ugejdur d uḥinur. Si 1962 aqbayli ur yessin astaɛfu, mi tɛedda twaɣit fell-as tayeḍ thegga-d iman-is akken ad as-thud cwit di tnekkit-is. Sin-agi ikubar warǧin i d-swejden ahil iwulemen akken ad d-yerr asirem i weqbayli. Wammag tura taqbaylit-nni ɣef yeɣli acḥal d ilemẓi, ulayɣar nurǧa si sin-agi ikubar akken aɣ-tt-id-ḥellin…

Deg umedya, ma nger tamawt ɣer usmel internet (sites internet) n RCD ad naf di tneqqiṭ tis IV n wahil-nsen“Culture éducation et jeunesse” yura-d belli ilaq ɣef Dewla tazzayrit ad testaɛref s tamziɣt d tutlayt tunṣibt, maɛna, si tama nniḍen, ma nger tamawt ad naf belli akabar-agi s timmad-is, urǧin isuqqel ahil-ines s tmaziɣt, urǧin yessexdem tutlayt-agi s wudem unṣib, yerna adabu ur yegdil ara i ukabar-agi akken ad tt-yessexdem. Asmel-nsen akwed wulɣuyen-nsen zgan uran-ten s taɛrabt akwed tefransist. Anda-tt tmaziɣt-nni ihi?

Ma d FFS, cukteɣ belli “Tamaziɣt” ur s-telli deg ul wala deg wallaɣ, asmel-ines yettwaru s snat n tutlayin : Taɛrabt akwed tefransist. Awal “Tamaziɣt”, ɣer-sen, d cwiṭ n wawal isen-d-yettawin aṭas n leṣwat di tefranin, ma di tillawt fkan ugar n wazal i taɛrabt akwed d tefransist wala taqbaylit. Aselway n FFS, yal tikelt deg ara d-yessiwel ɣer kra , awal-is yettili-d s taɛrabt neɣ s tefransist (Ger-t tamawat ɣer yismel n FFS). Deg-s ulac ula d yiwen n wawal s tmaziɣt. Acuɣer?

Acuɣer sin agi ikubar ur bnin ara ismal-nsen s teqbayli? Acuɣer taqbaylit mačči d tutlayt tamenzut deg ulɣuyen-nsen? Acuɣer urǧin sxedmen taqbaylit s wudem unṣib? Yal yiwen deg-neɣ ilaq ad imeyyez d yiman-is.

Ikubar-agi kecmen di lqaleb isen-yebna udabu imesseɛreb, lulen-d seg-s, leḥḥun i lmendad-is. Ulac win iɛerḍen cwiṭ si tmarẓuga yettidir weqbayli, ulac win d-yecqan s temsalt n tnekkit taqbaylit. Aqbayli ḥwaǧent kan mi ara d-yaweḍ lawan n tefranin, am akken is-yenna umeɣnas-nni ma tecfam “Mi id aɣ-ḥwaǧen ad aɣ-d-siwelen/ mi fukken ad aɣ-ḍelqen/tturaren yis-nneɣ lebda…”.

Ttiɛad, ihi, ass n 29 unbir 2012, ikubar-nneɣ tteklen fell-ak ay aqbayli…

Merzuk Uccen