Lezzayer n Butefliqa d tarebrabt ɣer Ubama

0
229

Aneɣlaf azzayri n Tlufa n Berra, Murad Midelsi, tḥewwes-it yakk temsulta n tilas imi yewweḍ ɣer Iwunak Yedduklen. Aya yeḍra-d segmi i beddlent Fransa akked Marikan umuɣ-nsent n tmura tirebrabin. Lezzayer uddren-t-id, rran-tt seg Tmura Tirebrabin.

Wissen ma d ta i d Lezzayer n {Lεizza wa Lkarama}, i d-yeqsed Butefliqa?

Ad d-nuɣal..