Lqaɛida teqqar a ttneɣ Pierre Camatte

0
324
Pierre Camatte
Pierre Camatte

Deg wulɣu ay d-tessufeɣ deg wesmel internet , Tarbaɛt n irebraben n Al Qayida deg Wafrik Ugafa tɛeggen-d dakken ad tneɣ Pierre Camatte, i tuker di Mali ass n 25 unbir iɛeddan, ma yella Fransa d Mali ur mtawan ara gar-aɣ d 20 n wussan akken ad d-brun i 4-nni n imeɣnasen-is i yettwaḥebsen di Mali.