Timsizelt n yidles amatu n Sεid At Mεemmer

0
285

Ilmend n usfugel n Yennayer 2960, amedyaz aqbayli Sεid At Mεemmer iga-d yiwet n temsizelt n yidles amatu. Win neγ tin ad as-d-yaznen tiririt yelhan d amezwaru neγ d tamezwarut γef mraw(10) yesteqsiyen-agi, ad as-yazen sin isidyen-is imaynuten {{I MUḤEND U YEḤYA}}({1- Amdan igerrzen, 2- Tadsimant}).

Ihi afud igerrzen!

1)- Kraḍ icennayen iqbayliyen yettwassnen lulen-d deg waggur-agi n yennayer, deg wussan 16,17 d 24.
Anwi-ten icennyen-agi?

2)- Timlilit n tγermiwin d azwel n wungal d-yufraren nezzeh di tsekla taqbaylit, anwa i d ameskar-is?

3)- isem-is umeskar n wedlis »Aweryan n izarismen imaziγen », anta tamurt ideg d-ilul d wanta tamdint ideg d-yekker?

4)- « Chanson du pharmacien » n Félix Leclerc yerra-t-id Muḥya d asefru s teqbaylit, d acu n wezwel d as-yefka?

5)- Anwa aqbayli i iqeddcen deg wennar n tsertit, iwumi nezmer ad nini « ayen akk d-teqqareḍ d lḥemmam n ssi Wakli », yezmer ad aγ-d-yegzu d acu d as-neqqar?

6)- Isem-is tmeskart n  » Akli n tayri »?

7)- Anwa i yuran « Liẓavuntir n Dda Qiqi »?

8)- Nna-as: Melmi ad tuγaleḍ γer tmurt?
Yenna-yasen: Asmi ara yeḥlu ufeddix n Σli Ideflawen.
Anwa i d asen-yennan akka?

9)- « Tameslayt-is ṛẓaget d asxertem ur nettwafham »
Anwa i yecnan imeslayen-agi? Isem-is wezwel n tezlit-a?

10)- « ad aγ-terwel ma ilaq deg rrmel a Tameslayt γef yilsawen ad tt-neğğ
Mlet-aγ ad nebnu ma ilaq widak yessnen ».
– Aql-i bḍiγ imeslayen-agi n yiwet tezlit n Lewnis at Mangellat am ibawen γef lluḥ, sni-ten-id neγ semlil-iten-id akken i ten-isemlal netta di tezlit-is!

Aznet tiririyin-nwen ɣer tansa-a:
{{e.ait-maamar@gmx.de}}

Tanemmirt-nwen