Tawaɣit n Haïti tεedda yakk tilas

0
254

Mebla cekk yakk, 100 000 ar 200 000 n lmeyytin i d-tseggra zlezla i d-yeḍran deg Haïti.

Akka tura, aɣlif n daxel yenna-k ssawḍen kksen-d ala 50 000 n lǧettat, wiyaḍ mazal-iten seddaw n rrbu.

Tallelt tagraɣlant tewweḍ-d, maca at Haïti ur ssawḍen ara ad suddsen iman-nsen, imi tawaɣit tεedda yakk i tlisa. Azgen ameqqran n tmennaɣt Port-au-Prince yakk tedrem.

Tawaɣit-a tesruḥ asirem yakk i yimezdaɣ n Haïti. Uɣalen wa yettεedday ɣef wa. Imdanen lluẓen nezzeh. Dɣa tikurḍa d ayen i d-iḍerrun yal ass.