Tismin ger urgaz d tmeṭṭut: D acu i d sebba?

2
275

Tismin tettεettib, tettḍurru aṭas amdan. Ayen mazal ihi yettkemmil yettasem? Iwacu ur tt-yettaǧǧa ara ihi ɣef tikkelt? Neɣ mačči d lɣerḍ-is, imi iẓuran n tismin lqayit?!!

Iẓuran-a mgaraden, yal wa s wansi i d-yuɣ. Dɣa skud ugten, llan s waṭas, tismin tettaṭṭaf ugar n umkan deg tudert n umdan.
 
·      Nezmer ad nasem acku ur nḥemmel ara aṭas iman-nneɣ neɣ nḥeqqer iman-nneɣ. Ma yella nekk d argaz, ttwaliɣ belli nekk xuṣṣeɣ, ad xemmemmeɣ belli tameṭṭut-iw, ma yella twala argaz nniḍen, ulac deg-s yakkk asurdu, ad taf-it axir-iw. Dɣa, ad tfiq belli nekk ur swiɣ acemma, ur lhiɣ ara. Ihi, akka s ttexmam-a, ad d-afeɣ iman-iw tezga tettwaḥres fell-i. Ṣenf n leqriḥ-ayi, meḥsub, yettas-d seg lixṣas n tayri deg temẓi, neɣ d kra yettaken anza ɣer waya. Ttxemmimeɣ belli nekk ur uklaleɣ ad yi-ḥemmlen. Dɣa ma yella d tidet, ihi d kra n twaɣit i giɣ.. (aya d tidet ula ɣef tmeṭṭut)
 
·      Zemreɣ ad asmeɣ acku ula d nekk, s timmad-iw, bɣiɣ ad xedεeɣ tin neɣ win d wi cerkeɣ axxam…Neɣ ahat mačči s wallaɣ-iw i bɣiɣ aya, d ul-iw kan i yi-yeddemmiren ɣer wannect-nni. Σeǧǧbent-iyi tulawin nniḍen (neɣ irgazen nniḍen), dɣa ad xemmemmeɣ belli ula d tameṭṭut-iw akken i tettxemmim, neɣ akken i tettḥulfu. Dɣa netta, annect-a mačči d tidet, acku nemxallaf amek i nga!
 
·      Zemreɣ ad asmeɣ acku ttwaliɣ deg wayeḍ d netta yakk i yufraren. D ucbiḥ, d netta yakkk i yifen wiyaḍ, dɣa ma yella iwala-t-id kra n yiwen, ala aεjab ara s-yeεjeb. Ad rreɣ medden yakkk ttwalin deg-s ayen ttwaliɣ deg-s nekkini. Ad ɣileɣ medden yakkk ttḥulfun s iḥulfan-iw. Ma yella tameṭṭut-a tessufeɣ-iyi leεqel, ad ɣileɣ irgazen yakkk ara temlil ad ten-tesmxell.
 
·      Zemreɣ daɣen ad bɣuɣ ad rreɣ wayeḍ d ayla-w..i nekk kan, yiwen ur yettalas deg-s. Tismin akka, tikwal tetteffeɣ akkin i tilas, dɣa tettarra tayri d sεaya, neɣ tettarra-yaɣ nettwali deg winna akken “nḥemmel” d akli-nneɣ. Dɣa nekk ur t-ḥemmleɣ ara (Tayri d aḥulfu i yettbuddun tumert i wayeḍ), maca bɣiɣ-t kan i nekk, i yiman-iw kan, bɣiɣ-t ilmend n tmendit n tudert-iw kan. Bɣiɣ ad t-melkeɣ amzun d kra n tɣawsa. Ur ttwaliɣ ara tilelli deg tayri. Maca tayri, ɣur-i, d lḥebs. Wayeḍ yessefk ad yili d ayla-w. Ihi, tismin ad d-fɣent deg-i yal tikkelt mi ara d-yessuter cwiṭ n tlelli. Zemreɣ daɣen ad asmeɣ deg kra n yemdukal ahat i yesεa, neɣ ula mi ara yeffeɣ ad yekkes lxiq, neɣ mi ara iruḥ ɣer uxeddim..
 
·      Zemreɣ ad asmeɣ acku ugadeɣ. Ugadeɣ ad d-griɣ i yiman-iw. Lemmer wayeḍ ad yi-yeǧǧ, nekk ad mmteɣ. Akka i d-sekkdeɣ tilufa. Dɣa tugdi-a n “ad d-griɣ i yiman-iw” yeslalay-d deg-i tismin meqqren.
 
·      S wawal kan, tismin mačči s tidet d aɣbel n sin: argaz akked tmeṭṭut. Maca d aɣbel n yiwen kan i yiman-is. Ttasmeɣ acku ulac deg-i aṭas n wafud i wakken ad s-fkeɣ i wayeḍ azref-is n tlelli, i wakken ad t-amneɣ, i wakken ad sεuɣ taflest deg yiman-iw, i wakken ad amneɣ belli zemreɣ ad ddreɣ weḥd-i. Ihi, aya d aɣbel n yiwen kan, mačči n sin. Dɣa ɣef wannect-a asmi tismin tbeddu tettεadday i tilas, ilaq yiwen ad iẓer amejjay n tnefsit i wakken ad d-yerr tudert igerrzen deg uxxam-is.  
Tella daɣen tismin ur yellin d aṭṭan. I tt-id-ixellqen d tilufa yeḍran s tidet, mačči deg iqerray-nneɣ kan i tent-id-nessufeɣ. Ma yella wayeḍ yexdem afernas, nekk zemreɣ ad asmeɣ, yerna yiwen ur yesεi azref ad iyi-d-yini kečč tuḍneḍ tismin..
Yessefk daɣen ad nẓer belli tismin tettaɣ irgazen d tilawin, i sin.. mačči d ayla n yiwen kan, akken i nsell qqaren-t-id kra medden!

2 COMMENTS

 1. azul fell-awen i kunwi yettakken ifadden i Tmeslayt Taqwbaylit, s tidett lhant tismin i lmend n Teqwbaylit.
  sakin yella wanzi yeqqaren: tismin tisemmamin yenghan argaz wer yudhin.
  ad inigh tismin yella wansi i d-kkant , s wakka am inijel sali-yas-d taqerruyt dgha din a d-yenger.
  Ameziane

 2. azul fell-awen i kunwi yettakken ifadden i Tmeslayt Taqwbaylit, s tidett lhant tismin i lmend n Teqwbaylit.
  sakin yella wanzi yeqqaren: tismin tisemmamin yenghan argaz wer yudhin.
  ad inigh tismin yella wansi i d-kkant , s wakka am inijel sali-yas-d taqerruyt dgha din a d-yenger.
  Ameziane

Comments are closed.