Tilelli d tmcahut n tlelli-s

0
240

Maca, asmi tewweḍ ɣer tesdawit n tmaneɣt n Dzayer, anida tufa yexleḍ uzegzaw d uqquran, tennerna tayri-s nezzeh metwal tinekkit-is, tameslayt-is tayemmat d yedles-is s umata.

Ulac tagnit ideg zegren fell-as izaylalen, ad tettu iman-is d acu-tt. Ğerğer d yemma Guraya ttirriqen ɣef wenyir-is.

Inelmaden d tnelmadin n tmurt n yeqbayliyen tessen dinna, tezga tettmeslay-asen ɣef timanit, anamek-is d wamek tettwali siwa nettat (timanit) i d tifrat swayes tezmer a d-teffeɣ tmurt-nsen si tewwurt yettwamedlen fell-as.

Tilelli ɣur-s ababat ibedd akken iwulem ɣur-s, iḥemmel-itt aṭas yerna ansi d as-tenna ssyin, ur iḥemmel ara yakk ad yeṛṛeẓ awal-is. Nettat daɣen ur telli d yir nettat, tessen talast-is di kra yellan yerna ur tt-ixuṣṣ wacemma la di leḥdaqa, wala deg wayen-nniḍen. D nettat i d tawenza tamenzut imawlan-is, ahat ɣef wayen ur teğği ara baba-s iman-is ad yemmager amennuɣ n ddunit, tettak-as afus akken iwata ula di twuri-s. Yezga yemlal rray-nsen di sin.

Lhu akken triḍ ay amdan di tmurt idel wammus, anida d-ssufɣen wansayen d-bubben yecwariyen ileɣman n at ičumar accaren-nsen, tamellalt-ik ad as-yuɣal lεib!

Tilemẓit tewwet aseggas di tesdawit n Dzayer tamaneɣt, teffeɣ tekcem iman-is, yiwen ur d as-yenni awal izad neɣ yenɣes. Maca baba‑s yugi‑yas ad tili ger widak akk yellan di tesdawit unebdu umussu n timanit i tmurt n yeqbayliyen di Tizi n Tsemlal ara yekken kan ssmana, mačči aseggas, annect tewwet di tesdawit n tmaneɣt ɣef yiwen yidis.

Ukkuẓ wussan, d iẓri n Tlelli yessurug acku ur tegzi ara acimi d as-yugi baba-s ad tili di temlilit‑a. Ladɣa imi ula d netta imal‑as wul nezzeh ɣer tikti-agi n Timanit.

Ihi yiwet n tikelt yenna‑yas: « Ayen i d‑yellan di Tizi n tsemlal d lecɣal n yergazen, ulac acu ad txedmeḍ dinna »

Netta, tidet, yugad ad heddren fell-as medden ! Yeṣṣeḍḥa at tmuɣli tazeɣyulit, acku ɣur‑sen aqcic ixeddmen tasertit yerna fell‑as, ma d taqcict uhu !

Terna sin wussan, tuɣal s imeṭṭi, d acu kan tikkelt-a d imeṭṭi n tmendit, acku tewwi-d ttriḥ (Lbiza) swayes ara t-inig ɣer Fransa, anida ara tkemmel taɣuri-s. Amezwaru i s‑iferḥen d baba‑s !

Tura tezmer ad tt-qdec ilmend n timanit i tmurt-is war ma yugad baba-s at taddart ad heddren fell-as, imi akka ar ass-a tella tuget n yeqbayliyen I ɣillen tinzert d abran n tyersi i tmeṭṭut.

Afud anezmar a Tilelli !