D acu i d-sswejden i tebraḥt n Ifri ?

0
315
Ifri
Ifri

Vgayet, 25 tuber – TAMURT – Tabraḥt n Ifri, ur ẓrin ara ɛad wid teɛna temsalt, d acu i ywulmen a tebnun din-a!? Deg useggas n 2005, aseggas i deg imḍebren n tɣiwant qecɛen azal n 50 seg wid yeznuzun din, war ma iwjed kra n lmecṛuɛ.

Ayen ara yeǧǧen yiwen seg imḍebren n tɣiwant Mass Σ.M a d-yini : « ilaq a nẓer qbel d acu ara nebnu, d acu ara nexdem? ». « Di tilawat tikti a d-teffeɣ di tesqamut. Nseḥsef aṭas imi tikti agi werǧin tella-d fell-as tuttra. Ammer d lebɣi ay ul imḍebren ad qedcen di tesqamutt; a d-fernen tikti yelhan! » .Seg assen ar ass-a tasqamutt n tɣiwant ulac d acu i texdem.

Tabraḥt n Ifri teqqim akken d barara, medlent fell-as tebbura. Ugur-a, mazal ur as-d-ufin tifrat. Imezdaɣ n Bgayet suturen ad as-yuɣal ccan i wemḍiq n Ifri i d-yezgan di tlemmast n Bgayet.

Crif Wanuɣi