I tikkelt tamenzut asalay n Ɛebban Remḍan di Laṛbɛa n At Iraten

0
340
Ɛebban Remḍan
Ɛebban Remḍan

Laṛbɛa n At Iraten, 28 tuber – Tamurt – Axxam n Ɛebban Remḍan ad yuɣal d asalay aɣelnaw. Ad ildi tibbura-s, ass n letnayen i d-iteddun ilmend n usfugel n umulli wis-56 wass-mi yeṭṭerḍeq waɛbar n tegrawla.

Axxam n Ɛebban i d-yezgan di taddart n Ɛezzuza, di tɣiwant n Larebɛa n At Iraten ad yuɣal d rreḥba i wid ara t-id-iqesden. Tidukla n taddart s lemɛawna n tɣiwant n At Iraten, swejden-d yiwen n wahil d amerkantti s lmendad. Seg ass n ssebt armi d ass n letnayen a d-ilint tmeskanyin n waddal akked yedles. Syin a d-tili yiwet tirza sɣur inelmaden s umata ɣer Yifri Uzellagen anda i d-teḍra temlilit n wegraw n ṣṣummam. Am akken ara d-yili uskan n usaru « argaz a mmi » di tzeqqa n ssinima n tɣiwant n Larbɛa n At Iraten.

Ula d kra n ilemẓiyen n tuddar ayi: Imɛinser, tiɣilt, leqnaṭra, agulmin, ad asen-d-fken afus n talelt sɣur wid teɛna temsalt. Si tama-s Mass Ɛ. Belɛid a d-yexdem yiwen usarag deg wexxam n yidles M.At Mɛemmer.

Crif Wanuɣi