Bgayet: Amager n umenzu n Yennayer 2963

0
285

Tamdint n Bgayet tella-d d rreḥba ass-a i wesfugel n umezwaru n yennayer 2963. Aṭas n tdukliwin i d-iheggan ahil d amerkanti s lmendad i umuger n 1 n yennayer n useggas 2963.

Ama d isaragen, timeskaniyin, amezgun, tamedyazt, ccna akked wayen nniḍen

Ger tdukliwin-agi tella tiddukla n zzan n Udekkar, i iswejen-yiwen n wahil d amerkanti deg waxxam n yidles Tawes Σemruc.
Si 10 alarmi d 12 deg waggur-a:

Yella-d weskan n walalen n zik, ama dayen yerzan tafellaḥt, učči, lebsa akked wayen nniḍen..

Am akken i d-heggan seksu s iyuẓaḍ anda ččan waṭas n inebgawen id-yussan ɣer tmeɣra-agi.

Am akken i nezmer ad nebder Tiddukla n Tizi n Berber yesḥerbiben ɣef walalen i d-ǧǧan at zik. Wi-gi seknen-d aṭas n walalen sexdamen at zik.

Ad d-nesmekti d akken rreḥba-agi tekfa s ccna anda kkan waṭas n icnayen gar-asen Agraw akked Abranis.