Bgayt: Amagar n umenzu n Yennayer 2963

0
195

Tamdint n Bgayet tella-d d rreḥba iḍelli i wesfugel n umezwaru n yennayer 2963.

Aṭas n tdukliwin i d-iheggan ahil d amerkanti s lmendad i wumuger n 1 n yennayer n useggas 2963. Ama d isaragen, timeskaniyin, amezgun, tamedyazt, ccna akked wayen nniḍen

Ger tdukliwin-agi tella tiddukla n zzan n Udekkar, i iswejen yiwen n wahil d amerkanti deg waxxam n yidles “ Tawes Σemruc”.
Si 10 alarmi d 12 deg waggur-a:

Yella-d weskan n walalen n zik, ama dayen yerzan tafellaḥt, učči, lebsa akked wayen nniḍen..

Am akken i d-heggan seksu s iyuẓaḍ anda ččan waṭas n inebgawen id-yussan ɣer tmeɣra-agi.

Nezmer daɣen ad nebder Tiddukla n Tizi n Berber yesḥerbiben ɣef walalen i d-ǧǧan at zik.

Wi-gi seknen-d aṭas n walalen sexdamen at zik.

Ad d-nesmekti d akken rreḥba-agi tekfa s ccna anda i ttikkin waṭas n icnayen gar-asen Agraw akked Abranis.