Ismektiyen

6
271

Azemz n 25 di yunyu d win isseqvaren. D win itetten di tsiswa n wid iceffun, n wid ur ntettu. Acku ismektay aγ-d d yir ass assmi iγli yiwen gar yizmawen nneγ. Assmi iγli Lwennas illan iteqqed aγ tisiswa nneγ s wawal-is n yiseγ. Illa ihi unuγni mi ara d-yaweḍ wassa. Maca issefk dagi a nessemgired gar inuγniyen nneγ. Macci d aγiḍi kan iγ iγaḍ am akken iγ ttγiḍint tyayatin nneγ mi ara tent id-nemmekti. Ala macci kif kif. Anuγni nneγ assa ikkad si tikin nuki d yilem d-ijja Lwennas. Ilem d-ijja iqqim kan akken d ilem. Yiwen ur t iccur acku macci d ayen fessusen ad iṭṭef umdan amkan am win Lwennas di tmetti taqvaylit.

 

Taluft nniḍen isenḥafen diγen ugar d tin n 19 di yunyu ass mi iγli Umeẓyan At Sâid mmi-s n Ferḥat, aselway unaγaḍ. Ar assa yiwen ur « iẓri » win t inγan. Yiwen ur ittaḥves yiwen ur tticuraâ. Limer ur d-ḍri ara yelli as iniγ d awezγi ad t teḍru temsalt am ta di tmurt n Fransa. Maca teḍra-d.

Ihi ass n 19 ismektay aγ-d d akken ur neswi ara aṭas zdat wallen Iṛumyen imi imenγi Umeẓyan d taluft tasertant. Yerna neẓra ak ansi iγ d-kka tyita. Ayen ara ṛzen iqerray nsen Iṛumyen imi ur nezmir i wacemma? Ayen ara gen kra syin ad d-msukkasen nutni d imeddukal nsen udavu n Llezzayer?

A nernu ssmana kan a nruḥ a neḥlu ad d-yaweḍ wass n 25 aγ ismenḍef diγen. Aγ id ismekti daγen d akken ur nezmir i wacemma imi ula d imenγi n Lwennas d taluft tasertant. Dacu kan tikkelt agi deg uxxam akya i nettwaḥqer. Ihi ama dihin ama da, wid ur nesâi lhiva ad ttewwten ad ttwanγan war ceḥḥa d ukukru.

Tilufa yagi imenγi deg neγ,  neγ gar aneγ macci d tamaynutt. D taqvurt imi tella-d yagi macci d tikkelt: Messili, dda Lmu, Krim Belqasem. Tigi ak zzrint di tγanimt srid. Ta ar tatut ta ar usmekti di imeṭṭi.

Ismektiyen lhan imi reglen avrid i tatut. Tijmilin lhant akken yiwen ur inekker ayen uqmen d wayen i γef γlin yergazen nneγ maca simmal nedder ddaw uḍar umaḥrus aârav ineslem iswi amenzu ismektiyen nneγ d tiririt gar wallen nneγ d adken mazal aγ ddaw uḍar d laânaya n Waâraven i nella assa. Aḥlil aḥlil!

6 COMMENTS

 1. timunent d tleli i tmurt nnegh,ttin kkan i ttajmilt uklalen wid iruhen d’iseflan d wid ieatven ghef tmurt nnegh levayel.

 2. timunent d tleli i tmurt nnegh,ttin kkan i ttajmilt uklalen wid iruhen d’iseflan d wid ieatven ghef tmurt nnegh levayel.

 3. timunent d tleli i tmurt nnegh,ttin kkan i ttajmilt uklalen wid iruhen d’iseflan d wid ieatven ghef tmurt nnegh levayel.

 4. A zemz n 25 yunyu d win i ye seqvar-n. D win i ye tt etch-n deg t’isiswa n wid i-y ee ceffun, n wid ur-n ee tt ettu. Acku ye smektay aγ-d yir as, as mi y’eγli yiwen ger yizmawen nneγ. As mi y’eγli Lwennas i-y y’illa-n ye tt eqqed aγ t’isiswa nneγ s u awal-is n yiseγ. y’illa ihi u nuγni m’ ara-d y’aweḍ u assa. Maca ye sefk dagi ad ne semgired ger i nuγniyen nneγ. Macci d a γiḍi kan iγi ye γaḍ, am akken i-γ ee tt γiḍint t’ yayatin nneγ m’ atent -id ne mekti. Ala macci kif kif. A nuγni nneγ as-a y’ekka-d seg ta kwayt i n’ukwi d y ilem i-d y’edja Lwennas. iIem i-d y’edja ye qim kan akken d ilem. Yiwen ur-t ye tcur acku macci d ayen i-ye fesus-n ad y’edtef u mdan a mkan am win n Lwennas deg t’meti ta qvaylit.

  Ta luft nniḍen i-ye senḥafen daγen ugar t tin n 19 deg yunyu as mi y’eγli U meẓyan At Sâid emmi-s n Ferḥat, a selway n u navaḍ. Ar as-a yiwen ur « ye ẓra» anwa i-t ye nγa-n. Yiwen ur ye ttwa ḥves yiwen ur ye ttwa curaâ. amer ur-d t »eḍr-ara t’illi ad as e iniγ d a wezγi ad t’ eḍru t’emsalt am tagi deg t’murt n Fransa. Maca t’eḍra-d.

  Ihi as n 19 ye smektay aγ-d akken ur ne sew-ara adtas sdat u allen n I ṛumyen imi imenγi n umeẓyan d t’aluft ta sertant. Y »erna ne zera akw ani sy-aγ-d t’eka t’iyita. Aygher ad ee rezen i qerray nsen Iṛumyen imi ur n’ e zmer i u acema? aygher ad ee gen kra , s u ayen ad ee mey sukkasen nutni d y i mdukal nsen n u davu n Llezzayer?

  An ernu smana kan an ruḥ an eḥlu a-d y’aweḍ u as n 25, ad aγ ye smy- enḍef daγen. Ad aγ-d ye smekti daγen d aken ur n’ezmer i u acema imi ula d imenγi n Lwennas d ta luft ta sertant. Dacu kan t’ikelt agi deg u axxam akw ya i ne ttwa ḥqer. Ihi ama dihin ama da, wi-d ur-n ee esâi lhiva ad ee ttwa ewet-n ad ee ttwa neγ-n war ceḥḥa d u kukru.

  autre facon d’écrire ta qvaylit

 5. A zemz n 25 yunyu d win i ye seqvar-n. D win i ye tt etch-n deg t’isiswa n wid i-y ee ceffun, n wid ur-n ee tt ettu. Acku ye smektay aγ-d yir as, as mi y’eγli yiwen ger yizmawen nneγ. As mi y’eγli Lwennas i-y y’illa-n ye tt eqqed aγ t’isiswa nneγ s u awal-is n yiseγ. y’illa ihi u nuγni m’ ara-d y’aweḍ u assa. Maca ye sefk dagi ad ne semgired ger i nuγniyen nneγ. Macci d a γiḍi kan iγi ye γaḍ, am akken i-γ ee tt γiḍint t’ yayatin nneγ m’ atent -id ne mekti. Ala macci kif kif. A nuγni nneγ as-a y’ekka-d seg ta kwayt i n’ukwi d y ilem i-d y’edja Lwennas. iIem i-d y’edja ye qim kan akken d ilem. Yiwen ur-t ye tcur acku macci d ayen i-ye fesus-n ad y’edtef u mdan a mkan am win n Lwennas deg t’meti ta qvaylit.

  Ta luft nniḍen i-ye senḥafen daγen ugar t tin n 19 deg yunyu as mi y’eγli U meẓyan At Sâid emmi-s n Ferḥat, a selway n u navaḍ. Ar as-a yiwen ur « ye ẓra» anwa i-t ye nγa-n. Yiwen ur ye ttwa ḥves yiwen ur ye ttwa curaâ. amer ur-d t »eḍr-ara t’illi ad as e iniγ d a wezγi ad t’ eḍru t’emsalt am tagi deg t’murt n Fransa. Maca t’eḍra-d.

  Ihi as n 19 ye smektay aγ-d akken ur ne sew-ara adtas sdat u allen n I ṛumyen imi imenγi n umeẓyan d t’aluft ta sertant. Y »erna ne zera akw ani sy-aγ-d t’eka t’iyita. Aygher ad ee rezen i qerray nsen Iṛumyen imi ur n’ e zmer i u acema? aygher ad ee gen kra , s u ayen ad ee mey sukkasen nutni d y i mdukal nsen n u davu n Llezzayer?

  An ernu smana kan an ruḥ an eḥlu a-d y’aweḍ u as n 25, ad aγ ye smy- enḍef daγen. Ad aγ-d ye smekti daγen d aken ur n’ezmer i u acema imi ula d imenγi n Lwennas d ta luft ta sertant. Dacu kan t’ikelt agi deg u axxam akw ya i ne ttwa ḥqer. Ihi ama dihin ama da, wi-d ur-n ee esâi lhiva ad ee ttwa ewet-n ad ee ttwa neγ-n war ceḥḥa d u kukru.

  autre facon d’écrire ta qvaylit

 6. A zemz n 25 yunyu d win i ye seqvar-n. D win i ye tt etch-n deg t’isiswa n wid i-y ee ceffun, n wid ur-n ee tt ettu. Acku ye smektay aγ-d yir as, as mi y’eγli yiwen ger yizmawen nneγ. As mi y’eγli Lwennas i-y y’illa-n ye tt eqqed aγ t’isiswa nneγ s u awal-is n yiseγ. y’illa ihi u nuγni m’ ara-d y’aweḍ u assa. Maca ye sefk dagi ad ne semgired ger i nuγniyen nneγ. Macci d a γiḍi kan iγi ye γaḍ, am akken i-γ ee tt γiḍint t’ yayatin nneγ m’ atent -id ne mekti. Ala macci kif kif. A nuγni nneγ as-a y’ekka-d seg ta kwayt i n’ukwi d y ilem i-d y’edja Lwennas. iIem i-d y’edja ye qim kan akken d ilem. Yiwen ur-t ye tcur acku macci d ayen i-ye fesus-n ad y’edtef u mdan a mkan am win n Lwennas deg t’meti ta qvaylit.

  Ta luft nniḍen i-ye senḥafen daγen ugar t tin n 19 deg yunyu as mi y’eγli U meẓyan At Sâid emmi-s n Ferḥat, a selway n u navaḍ. Ar as-a yiwen ur « ye ẓra» anwa i-t ye nγa-n. Yiwen ur ye ttwa ḥves yiwen ur ye ttwa curaâ. amer ur-d t »eḍr-ara t’illi ad as e iniγ d a wezγi ad t’ eḍru t’emsalt am tagi deg t’murt n Fransa. Maca t’eḍra-d.

  Ihi as n 19 ye smektay aγ-d akken ur ne sew-ara adtas sdat u allen n I ṛumyen imi imenγi n umeẓyan d t’aluft ta sertant. Y »erna ne zera akw ani sy-aγ-d t’eka t’iyita. Aygher ad ee rezen i qerray nsen Iṛumyen imi ur n’ e zmer i u acema? aygher ad ee gen kra , s u ayen ad ee mey sukkasen nutni d y i mdukal nsen n u davu n Llezzayer?

  An ernu smana kan an ruḥ an eḥlu a-d y’aweḍ u as n 25, ad aγ ye smy- enḍef daγen. Ad aγ-d ye smekti daγen d aken ur n’ezmer i u acema imi ula d imenγi n Lwennas d ta luft ta sertant. Dacu kan t’ikelt agi deg u axxam akw ya i ne ttwa ḥqer. Ihi ama dihin ama da, wi-d ur-n ee esâi lhiva ad ee ttwa ewet-n ad ee ttwa neγ-n war ceḥḥa d u kukru.

  autre facon d’écrire ta qvaylit

Comments are closed.