Amdan d uɣerda

0
364

(Tamurt) – Tagi d taqsit n yiwen wemdan isem-is Mḥend. Ixxeddem lxedma n cceda ma d idrimen yettaɣ kan cwiṭ. Yezga yeḥzen, yettbin mliḥ ɣef wudem-is.

Ussan n wesgunfu, iḥemmel ad iruḥ ar yiwet n ttbarna, ur tebɛid ara ɣef uxxam-is.Iḥemmel ad yeqqim weḥd-s, ad isew kra n tebyirin iwakken ad yestaɛfu, ad yettu uguren n tudert. Yiwen uɣerda d amecṭuḥ, yezga yettruḥud ɣures mara d yekcem. yuɣal d arfiq-is. Di tazwara , yettruḥud ar iḍaren-is, yettɛasa mara-d-ɣli tmiqit att yemceḥ.Tagara ifaq-as Mḥend, yuɣal yesenɣal kra n tmiqwa iwakken aten-t-isew. Ticki ifuk Mḥend tissit, ad at yeḍfer alama d axxam, mi yekcem ad yuɣal.

As-mi-tt-ifaq uɣerda, itteddu di yir abrid, ittemdarkal deg xejḍan axaṭer yesker cwit u yerna ulac tafat, yuɣal uɣerda yettruḥ d amzwaru iwakken ad as yesken abrid yelhan i Mḥend. Mi-t-iwala yekcem s axxam , imir nni ad yuɣal ɣer ttberna. Aka i yuɣen tanumi. aɣerda yuɣal ttaɛekazt neɣ ttafat n Mḥend .

Yiwen wass, Mḥend yettu tasarutt, tawwurt teqfel, tameṭṭut-is teṭes. yettsuɣu iwakken ad ruḥ ad ldi tawwurt:-Atamɣart!!! Ldid tawwurt!!!ttuɣ tasarutt!!! Ukin-d lǧiran ma d netta-t mazal. Yiwen lǧar yebda ittenɛil-it-id : -Susem a yaɣyul! Ay azger! Eǧǧ-aɣ a neṭṭes!  Yuɣal ula d Mḥend yerfa, yenna-as: -Ṣubb-d a lqaɛa a nemsefham ma d argaz i telliḍ! Yenna-as uɣerda nni: Ma tesɛiḍ amcic,in-as ad isubb ula d netta ! Tagara, lǧar nni yesusem. Tawwurt teldi-d,Mḥend yekcem s axxam, aɣerda yuɣal ar ttberna. Deg webrid, itteddu uɣerda yettxemim, yewhem i tebɣest ig sɛa, yenna deg-ul-is:”cwi kan ula d amcic nni yugad”.

Sghur Hemmar Bussaɛd i Tamurt