Amek ara n ilit d imsɛarben d temɛarbin

0
1066
Tudert n tzizwit
Tudert n tzizwit

TAMURT – Tura, yuɣal win i wumi fkan amikro kan ad isexlad taqbaylit d trumit (walit i BRTV). Ihi, a tagmatt taqbaylit, ma tebɣam tutlayt nneɣ ad teffukti u ad tidir ad tezger ar lqern akin i wagi deg nella, ilaq as tazwara d nekwni s widak itt-iḥemmelen ar tt-imeslayen s tezdeg. Ilaq ad twalim ilmeẓyen nneɣ ass-a, xilla ttmeslayen akka am kunwi, lmaɛna-s : awal s teqbaylit wiyaḍ s trumit, a tawaɣit !

D acu iɣ-yessawḍen ɣer lḥala yagi ? Ilaq a nwali necceḍ u mazal ur d-nfaq
ara belli neffeɣ i webrid n tmeslayt nneɣ. Nekk ad sutreɣ d iqbayliyen
d teqbayliyin, meṛṛa akken
1) Yal tikelt ara yefk amikro i yeqbayli akken ad d-yini kra, ma ur
yessin ara ad ihder taqbaylit, a sen-ksen amikro akken ad ddublin
lehdur ines s teqbaylit. Tella diɣen tayeḍ, tzemrem ad ixdem yal
aqbayli, yal taqbaylit n tmurt neɣ di lɣerba. Tura d lawan akken ad
berkam, ad tfakem tiririt n wawal s taɛrabt i izayriyen imsɛarben d
temsɛarbin. UR SEN-TTARRAT ARA S TAƐARABT, deg ubrid mara ken-d isuter
yiwen s taɛrabt neɣ diɣen ma garawen i llan. Kellexn-aɣ u mazal
aɣ-ttkellixen ar tura. Nekk tidireɣ di tmurt i tmurt taqbaylit, mazal
ur d-ttmagareɣ ara ar tura iqbayliyen d teqbayliyen i terḥa temsalt
agi n tutlayt nsen di tudert-nsen. Akken llan, lhan-d ala d umɛic d
lebni n lbaṭimat akken azekka ad sekruyen i tarwa n Bexta deg ussan n
imuṛas. Ur d-mugreɣ ara igad d tigad ig sɛan leḥrara, nnif d tirugza
ɣef tutlayt-nsen ar ass-a.

2) Llan kra «d iqmayliyen » n tmanaɣt, mazal ikref-iten muḥuc armi i
yumnen belli di « Ljennet » n inselmen d tutlayt n tasaɛuddit i
ttmeslayen. « Iqmayliyen » agi di tmanaɣt, di Wehran, atg,… berran
akken lla di tutlayt d laɛwayed nsen am nutni am dderya-nsen. Win ur
numin ara deg imeslayen inu, iruḥ-d deg ussan imuṛas akken ad iwali d
acu ig ḍerrun d akken Iqbayliyen d Teqbayliyin n tmurt taqbaylit amek
i « knan » zzat n waɛraben inselmen.

Nekk, ttaraɣ tamawt di beṛṛa, anagar imeɣnasen n immusisyen n le MAK,
URK, RPK i yeṭṭfen deg tjaddit, di tnaṣlit-nsen. Yernu ilaq ad
teẓrem, ar tura ur kcimeɣ ara ɣer le MAK, maca ttakkeɣ asen afud s
tedrimt am i l’aza azeggaɣ. D lawan a ddin qessam a nemmeslayet s
tutlayt nneɣ, nteɣ fiḥel ma nessedda-d imeslayen s tefransist ! Berkat
ur ttarrat ara s taɛrabt i imsɛraben d temsɛarbin mara ken, kent yaɣ
lḥal deg ubrid neɣ anida nniḍen. Ma ilaq ad temmeslayem yid-sen, nutni
am akken twalam, xas ger mraw n iqbayliyen ad ttmeslayen ḥala s
tutlayt nsen taderjit.

3) Ikunwii amek ara txedmem ? Ttarrat asen s teqbaylit, mačči s
taɛrabt nsen neɣ s tefransist. Ma d imɛallmen i tellam, ilaq ad
tebbucim axeddam, ma ur ittmeslay ara s teqbaylit, ur ten-ttebbucit
ara. Walit amek ixeddmen Ibaskiwen ar isbenyuliyen. Imɛallmen
ibaskiwen, werǧin ad sxedmen yiwen ma ur ihedder ara tutlayt tabaskit.
Iswi nneɣ akken a naweḍet ar ɣers, ilaq a neddut deg ubrid am wagi.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here