Sseqdec tutlayt-ik ay Aqvayli!

2
291
Sseqdec tutlayt-ik ay Aqvayli!
Sseqdec tutlayt-ik ay Aqvayli!

TIMANIT I TMURT N YEQVAYLIYEN
MAK

TIΓRI I WEΓREF AQVAYLI ILMEND USEQDEC N TUTLAYT TAQVAYLIT DI YAL ANNAR N TMEDDURT

Am akken d-yedda di tserriḥt tagreɣlant n izerfan n wemdan n mraw (10) dujember 1948, ladɣa :

Ixef 1u
Imdanen, akken ma llan ttlalen-d d ilelliyen mgadan di lḥeṛma d izerfan. Γur-sen allaɣ s wayes gzan ayen yelhan d wayen yettḍurrun, dimi yessefk ad idiren di tegmatt.

Ixef Wis2
Yal yiwen tettunefk-as ad yesεu tilella d izerfan i d-yeddan di tserriḥt agi, d argaz neɣ d ttameṭṭut, akken tevɣu tili ccetla-s, tutlayt-is, ddin-is, tidmiwin-is tisertanin neɣ tidmiwin nniḍen yerzan taɣelna-s neɣ timetti i deg yettidir, yesɛa neɣ ur yesɛi, d akken yevɣu yili-t.
Tin ɣer-s, ur yettili kra n meḥyaf ger yemdanen akken tevɣu tili tsertit neɣ taɣdemt n tmurt i deg ttidiren d wamek i tt-ttwalint tmura nniḍen, ama d ttamurt tilellit, d ttin yellan ddaw laεnaya n tayeḍ, d ttin ur nesεi timanit neɣ d ttin ur nelli d tilellit.

Am akken d-yedda di tserriḥt n tmura yedduklen yerzan izerfan n iɣerfan ineṣliyen, ladɣa :

Ixef 1u
Iɣerfan ineṣliyen ɣur-sen azref, ama s tdukli neɣ yal yiwen deg-sen, i wakken ad idiren s merra izerfan n wemdan akk d ttilella timenza i d-yeddan deg urkawal n tmura yedduklen, di tserriḥt tagreɣlant n izerfan n wemdan akk deg wezref agreɣlan yurzen izerfan n wemdan.

Ixef Wis2
Imezdaɣ ineṣliyen, ama d iɣerfan neɣ d imdanen, d ilelliyen, ur yelli wemgirred gara-sen d wiyaḍ. Ur ten-yettqerriε yiwen deg izerfan nnsen, ladɣa i lmend n uẓar nnsen neɣ tinekkit nnsen taneṣlit.

Ixef Wis3
Imezdaɣ ineṣliyen ɣur-sen azref ad idiren s yiman nnsen ma yehwa-yasen. S wezref agi, d nitni ara ifernen tasertit nnsen, u ad sselḥun tiɣawsiwin yurzen tadamsa, timetti d yedles nnsen.

Am akken d-yedda di tmendawt tadzayrit :

Ixef Wis3 (imerni) :
Tamaziɣt daɣen d ttutlayt taɣelnawt.
Adavu ad yeqdec ilmend unegmu d wesnerni n merra tantaliwin-is yellan di tmurt n Ledzayer (taqvaylit, tacawit, tacenwit, tamẓavit, tamaceɣt…)

S wakken neẓra belli si 1962, adavu aεrav-asnislem n Ledzayer yessufuɣ-d s war ceḥḥa isuḍaf uzligen, imeḥyafen d-yezzin s uzagur i umezruy amatu n tmurt, d wanasyen n imezwura-s, ayagi i wakken ad yesfeḍ tidet yurzen amezruy, idles d tnekkit n weɣref aqvayli i werǧin yessaweḍ kra uverrani a ten-yemḥu.

Deg-wakken ivan d nnger n tutlayt taqvaylit i yettnadi udavu s tiεurrevt izegren tilas. Ula d ttimura tiverraniyin ttakent-as-d afus n tallelt akken ad yesfeḍ awal aqvayli s wevrid n ddin,

Seg wakken ulac win izemren ad yekkes azref i wemdan ad yesseqdec tutlayt-is tayemmat, imi d azref ur nettnuz ur nrehhen, ur iḥebbes kra usaḍuf,

Amussu n TIMANIT I TMURT N YEQVAYLIYEN (Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie) yeggar tiɣri i weɣref aqvayli ad yessemres azref-is i s-d-yettunefken seg iṣuḍaf igraɣlanen i wakken ad yesseqdec tutlayt TAQVAYLIT di tudert-is n yal ass, u a s-yefk azal nnig n tutlayin nniḍen.

Yettunefk i weɣref aqvayli ad yessemres azref agi s nnif d tfenṭazit di yal amkan, di yal annar n tudert, ladɣa deg yexxamen n teɣdemt (ccraε), deg wammasen n yimsulṭa (ipulisen), deg ibarağen n yiverdan, ɣer ijadermiyen, di tɣiwanin, di ddayrat, di lbusṭat akk d kra yellan d iseqquma nniḍen udavu neɣ n yemdanen (privi).

Yessawal daɣen i wufrinen n Tmurt n Yeqvayliyen ad fken udem aqvayli i kra yellan di tɣiwanin d temnaḍin nnsen am teplakin iverdan ; daɣen i yemzenza, imεellmen, imassayen n iɣervazen d tesdawiyin ad arun s Teqvaylit ɣef tḥuna nnsen neɣ llakulat i sselḥayen.

Ay aɣref aqvayli!
Tusa-d tizi n tidet i deg yessefk ad tezdiḍ aεnan akken a d-tekkeḍ nnig tlufa. Win ur nesεi nnif d aɣilif. Ilaq ad neḥrez iseɣ i ɣ-d-ǧǧan imezwura d-izegren igiman n tillas akken ad a ɣ-d-ssiwḍen tutlayt, idles, taɣerma ara d-nessifer nnig kra yellan, ad ten-nessiweḍ anda ur d-tṣubbun.

Tamurt n Yeqvayliyen, ass amenzu n yennayer 2960

Areẓqi At Ḥemmuc

2 COMMENTS

  1. 65000 isgasen n’tudert,as a yewedded was n’sen n’geren,
    taggi ttamacahutt n boa sr,yiwet ger tutlayin tiqbwurin n’umaddal,igg ttemslay yiwen wughref igg ttidiren di tigzirin andaman,di l’ocean indien,igg susmen ilebda s’temmttant uneggaru segsen igg ttemeslayen tutlayt aggi n’bo
    tamttant aggi n’tutlayet igg jjan tarwa-s dibujilen,yal yiwen anda idd yeggwura,u yal yiwen s’wacu yettemeslay as a.tesbeggened akken,tutlayt ma ur tterfiden-ara waraw’is,tiggwurat-is d’enger.ihi weqbel agh ifat l-hal,ilaq i yal aqbaili,anda ma yella,ad yexdem ayen uyumi yezmer,iwakken tutlayt taqbailit ur s’tedder-ara am tutlayt n’bo,degg aydeg ur ddeyggwri wara as a.

  2. 65000 isgasen n’tudert,as a yewedded was n’sen n’geren,
    taggi ttamacahutt n boa sr,yiwet ger tutlayin tiqbwurin n’umaddal,igg ttemslay yiwen wughref igg ttidiren di tigzirin andaman,di l’ocean indien,igg susmen ilebda s’temmttant uneggaru segsen igg ttemeslayen tutlayt aggi n’bo
    tamttant aggi n’tutlayet igg jjan tarwa-s dibujilen,yal yiwen anda idd yeggwura,u yal yiwen s’wacu yettemeslay as a.tesbeggened akken,tutlayt ma ur tterfiden-ara waraw’is,tiggwurat-is d’enger.ihi weqbel agh ifat l-hal,ilaq i yal aqbaili,anda ma yella,ad yexdem ayen uyumi yezmer,iwakken tutlayt taqbailit ur s’tedder-ara am tutlayt n’bo,degg aydeg ur ddeyggwri wara as a.

Comments are closed.