Mezwaṛa : Iɣeblan akked usirem

0
382
Mezwaṛa
Mezwaṛa

Mezwaṛa (Tamurt) – Akfadu, 28 tuber – SIWEL – Taddart n Mezwara, i d-yezgan di tɣiwant n Ukfadu, ɣef tɣaltin n Ṣsumam, ttuɣalen-tt-id imezdaɣ-is deg iseggasen agi ineggura.

Acengu afṛansis yerra ad isenger taddart s lekmal-is di lawan n tegrawla, segmi imezdaɣ-is huǧren-tt. Tidukla n taddart tqeddec am azal am yiḍ akken ad wenɛen wa ad sifsusen di tudert n yal ass n mezdaɣ-ayi. Γef uqerru n tidukla-ayi Mass A. Muḥend, yal ass d acekti ɣer wid teɛna temsalt akken a d-yesukkes kra n ttawil : ama d ayen iɛnan tamezduɣt, iberdan, aman tissit, trisiti, ttawilat uṣweḍ akked wayen ara d-yerren imezdaɣ. Akken ad idiren i lebda di taddart-nnsen.

A d-nesmekti d akken imezdaɣ n ttaddart yettwattun ɛetben aṭas; ulama ma rran a d-qqṭun kra di tḥanut issefk fell-asen ad lḥun ikilumitren ! Imezdaɣ n taddart-ayi zemren, ma duklen afus deg ufus a d-beynen udem s i tettzuxu zik-nni !

Crif Wanuɣi