At ilaq, at tuzzma

3
326

Win iddan d Iqvayliyen aṭas, ixulḍ-iten macci d kra ad ten yaf aṭas imgaraden m’bugarasen. Di tsartit myal yiwen sani ijebbed: wa d azelmaḍ ma d ayeffus. Wa d Aqvayli wa d Amaziγ. U mazal llan ula d …Izzayriyen gar aneγ. Aneḥdur n Umengellat d Yidir deg usarag n Sellal kra ussan-agi izrin ad sveddaγ d inigi.

Ma nekkes imeγnasen d wid ikkin deg umennuγ, ṭaqa, am anda nniḍen, ad ten tafeḍ ṭṭafaren kan. Maca myal yiwen s tmuγli-s. Wid iyi-swehmen d wid iqqimen kan ur d-cqin deg acemma. Zgan d asfuti deg wid iqedcen γef teqvaylit, d Teqvaylit d uzarug neγ timmunent ines.

Nutni vγan ak ayen vγan wid i γef ssantan tixenfyac n temgeḥlin nsen n usfuti. Wanag ar tama yinna nniḍen Izzayriyen fiḥel awal. Macci kan d asfuti, d tuzzma is izzewqen aqvayli.

Wid illan nneγ u ccḥen am teslatin, zgan sbitṛiwen γef aṭas n tγawsiwin. Mi tres tiṭ nsen ar wid iqqedcen neγ mi d fkan tamuγli nsen γef umennuγ nneγ ad vdun tid akken nγuc: ilaq waya da d dihin, ixus wa d wihin, rnu ta tekkes ta, ssiγzef da ssiwzel dihin, ssiwzer ssihrew akk-a ssirqeq ak-in, atg. Lḥasun ssulin ṣṣuben tilufa s wawal d nutni netḍen ar tavlaḍt anda qqimen am winna d-rḍen di tejmaât. Aleqqac ur tesmimiḍen, iman nsen ur t id ggaren ar kra. Fkan afus rnan asfuti d tuzma.

Tura macci d ayen n diri win d-ifkan tamuγli-s. Maca tella tmuγli d umeslay s nnya d veqqu akken a nṣeggem kra n tilufa imi d tidett illa wayen anida i nxus. Illa diγen umeslay n ulummu, n usfuti akken ad nessefcel. D wagi i ittuxaḍen! Iyi iskufuren d wid iqqimen mebâid am ucanen rnan tiyita s lecwar. Ma ufan times as smentgen, ma ufan amek ara smarkin atmaten iqqedcen ur ttḥezziven ara.

Erna macci d tikkelt iten nwala di tizi  n leḥris. Ma d-yaweḍ zhir d wakud anda iḥlajj umdan tissas, ur ten nwala ara. Rekden fren.  Deg usqizev kan i Isenselmen d udavu amahrus i ten nettaf d iqerray n tqufett.

Awi du kan macci aṭas yid-sen illan di tmurt taqvaylit. Drus akya.

 

3 COMMENTS

 1. Inna-yas Ccix Mûhend Ulhûsin: »Imezwura ivan-asen,ineggura ivan-asen,âhlil ay ilemmasen ! »
  Tigrawliwin mêrra di ddunit ,vdant s tkemmict n irgazen i yezwaren s amennugh im-i umnen s tektiwin nsen.
  Tikti n Uzarug n Tmurt n Iqvayliyen tezraâ,am ass-a ad temghi ! Ma yella d wîd idewwîren i tmâdaght, ttargun lexrif di lyali,ancet-a werdjin ad-yili ! Lezzayer ad-tili d-tilellit d-tamagdayt asmi ara ad inewwêr lmelh’ !!!
  Llan icennayen yecnan « lfiraq bezzaf yewâar gar lêhvav… » Nekni s Iqvayliyen,d-lefraq kan i agh d-igran akked d Lezzayer taâravt-tasnislamt.
  Llan sin iverdan,avrid n lfiraq negh win n nnger-nnegh ma yella neqqim ddaw ûdar n Lezzayer. Ayen nnîden akit d-tikerkas !

 2. Inna-yas Ccix Mûhend Ulhûsin: »Imezwura ivan-asen,ineggura ivan-asen,âhlil ay ilemmasen ! »
  Tigrawliwin mêrra di ddunit ,vdant s tkemmict n irgazen i yezwaren s amennugh im-i umnen s tektiwin nsen.
  Tikti n Uzarug n Tmurt n Iqvayliyen tezraâ,am ass-a ad temghi ! Ma yella d wîd idewwîren i tmâdaght, ttargun lexrif di lyali,ancet-a werdjin ad-yili ! Lezzayer ad-tili d-tilellit d-tamagdayt asmi ara ad inewwêr lmelh’ !!!
  Llan icennayen yecnan « lfiraq bezzaf yewâar gar lêhvav… » Nekni s Iqvayliyen,d-lefraq kan i agh d-igran akked d Lezzayer taâravt-tasnislamt.
  Llan sin iverdan,avrid n lfiraq negh win n nnger-nnegh ma yella neqqim ddaw ûdar n Lezzayer. Ayen nnîden akit d-tikerkas !

 3. Inna-yas Ccix Mûhend Ulhûsin: »Imezwura ivan-asen,ineggura ivan-asen,âhlil ay ilemmasen ! »
  Tigrawliwin mêrra di ddunit ,vdant s tkemmict n irgazen i yezwaren s amennugh im-i umnen s tektiwin nsen.
  Tikti n Uzarug n Tmurt n Iqvayliyen tezraâ,am ass-a ad temghi ! Ma yella d wîd idewwîren i tmâdaght, ttargun lexrif di lyali,ancet-a werdjin ad-yili ! Lezzayer ad-tili d-tilellit d-tamagdayt asmi ara ad inewwêr lmelh’ !!!
  Llan icennayen yecnan « lfiraq bezzaf yewâar gar lêhvav… » Nekni s Iqvayliyen,d-lefraq kan i agh d-igran akked d Lezzayer taâravt-tasnislamt.
  Llan sin iverdan,avrid n lfiraq negh win n nnger-nnegh ma yella neqqim ddaw ûdar n Lezzayer. Ayen nnîden akit d-tikerkas !

Comments are closed.