Tamattart deg Iɛazzugen

0
811
Tamattart
Tamattart

Iɛazzugen (TAMURT) – Ruḥeɣ iḍelli ɣer Iɛazzugen akken ad d-xedmeɣ lecɣal-iw. D acu i yiswehmen imi ufiɣ yiwet n tegbliwt tessutur deg tlemmast n webrid, mmi-s d amectuḥ, teṭṭef-it deg irebbi-s.

Afus-is izga yeẓẓel ar imessebriden iqbayliyen akken as-id-fken kra n lwaɛda. Mi d-ɛeddaɣ deg uzniq nni, akken i d-wwḍeɣ ɣer tama-s, teẓẓel-d afus-is u tehder iyi-d s tegnawit (darja ines), akken as fkeɣ kra n tṣurddit.

Nekk, suɣeɣ fell-as, nniɣ-as: « Meslay s teqbaylit a tinat. Tessutureḍ
yernu tugiḍ ad thedreḍ tutlayt nneɣ » ? Ilaq am ad tfehmeḍ, aqli kem di
tmurt taqbaylit. Yiwet nniḍen tkeččem ɣer yiwet n tḥunutt akken ad
tessuter ula d nettat, tawaɣit n uqbayli, ttaken-asent idrimen u
heddren-asent meṛṛa s taɛrabt nsent.

Amek ar d-akwin iqfayliyen i yugin ad d-akwin si meɣrud n ddin ineslem i ten-irran d aklan n waɛraben izayriyen.
Anzi n wass-a n teqbaylit « Win ik-ibeddlen s yibiw, kečč beddel-it s yilmec-is ».

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here