Sseqdec tutlayt-ik ay Aqvayli!

2

{{TIMANIT I TMURT N YEQVAYLIYEN
M*A*K}}

{{
TIΓRI I WEΓREF AQVAYLI ILMEND USEQDEC N TUTLAYT TAQVAYLIT DI YAL ANNAR N TMEDDURT}}

Am akken d-yedda di tserriḥt tagreɣlant n izerfan n wemdan n mraw (10) dujember 1948, ladɣa :

Ixef 1u
Imdanen, akken ma llan ttlalen-d d ilelliyen mgadan di lḥeṛma d izerfan. Γur-sen allaɣ s wayes gzan ayen yelhan d wayen yettḍurrun, dimi yessefk ad idiren di tegmatt.

Ixef Wis2
Yal yiwen tettunefk-as ad yesεu tilella d izerfan i d-yeddan di tserriḥt agi, d argaz neɣ d ttameṭṭut, akken tevɣu tili ccetla-s, tutlayt-is, ddin-is, tidmiwin-is tisertanin neɣ tidmiwin nniḍen yerzan taɣelna-s neɣ timetti i deg yettidir, yesɛa neɣ ur yesɛi, d akken yevɣu yili-t.
Tin ɣer-s, ur yettili kra n meḥyaf ger yemdanen akken tevɣu tili tsertit neɣ taɣdemt n tmurt i deg ttidiren d wamek i tt-ttwalint tmura nniḍen, ama d ttamurt tilellit, d ttin yellan ddaw laεnaya n tayeḍ, d ttin ur nesεi timanit neɣ d ttin ur nelli d tilellit.

Am akken d-yedda di tserriḥt n tmura yedduklen yerzan izerfan n iɣerfan ineṣliyen, ladɣa :

Ixef 1u
Iɣerfan ineṣliyen ɣur-sen azref, ama s tdukli neɣ yal yiwen deg-sen, i wakken ad idiren s merra izerfan n wemdan akk d ttilella timenza i d-yeddan deg urkawal n tmura yedduklen, di tserriḥt tagreɣlant n izerfan n wemdan akk deg wezref agreɣlan yurzen izerfan n wemdan.

Ixef Wis2
Imezdaɣ ineṣliyen, ama d iɣerfan neɣ d imdanen, d ilelliyen, ur yelli wemgirred gara-sen d wiyaḍ. Ur ten-yettqerriε yiwen deg izerfan nnsen, ladɣa i lmend n uẓar nnsen neɣ tinekkit nnsen taneṣlit.

Ixef Wis3
Imezdaɣ ineṣliyen ɣur-sen azref ad idiren s yiman nnsen ma yehwa-yasen. S wezref agi, d nitni ara ifernen tasertit nnsen, u ad sselḥun tiɣawsiwin yurzen tadamsa, timetti d yedles nnsen.

Am akken d-yedda di tmendawt tadzayrit :

Ixef Wis3 (imerni) :
Tamaziɣt daɣen d ttutlayt taɣelnawt.
Adavu ad yeqdec ilmend unegmu d wesnerni n merra tantaliwin-is yellan di tmurt n Ledzayer (taqvaylit, tacawit, tacenwit, tamẓavit, tamaceɣt…)

S wakken neẓra belli si 1962, adavu aεrav-asnislem n Ledzayer yessufuɣ-d s war ceḥḥa isuḍaf uzligen, imeḥyafen d-yezzin s uzagur i umezruy amatu n tmurt, d wanasyen n imezwura-s, ayagi i wakken ad yesfeḍ tidet yurzen amezruy, idles d tnekkit n weɣref aqvayli i werǧin yessaweḍ kra uverrani a ten-yemḥu.

Deg-wakken ivan d nnger n tutlayt taqvaylit i yettnadi udavu s tiεurrevt izegren tilas. Ula d ttimura tiverraniyin ttakent-as-d afus n tallelt akken ad yesfeḍ awal aqvayli s wevrid n ddin,

Seg wakken ulac win izemren ad yekkes azref i wemdan ad yesseqdec tutlayt-is tayemmat, imi d azref ur nettnuz ur nrehhen, ur iḥebbes kra usaḍuf,

Amussu n TIMANIT I TMURT N YEQVAYLIYEN (Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie) yeggar tiɣri i weɣref aqvayli ad yessemres azref-is i s-d-yettunefken seg iṣuḍaf igraɣlanen i wakken ad yesseqdec tutlayt TAQVAYLIT di tudert-is n yal ass, u a s-yefk azal nnig n tutlayin nniḍen.

Yettunefk i weɣref aqvayli ad yessemres azref agi s nnif d tfenṭazit di yal amkan, di yal annar n tudert, ladɣa deg yexxamen n teɣdemt (ccraε), deg wammasen n yimsulṭa (ipulisen), deg ibarağen n yiverdan, ɣer ijadermiyen, di tɣiwanin, di ddayrat, di lbusṭat akk d kra yellan d iseqquma nniḍen udavu neɣ n yemdanen (privi).

Yessawal daɣen i wufrinen n Tmurt n Yeqvayliyen ad fken udem aqvayli i kra yellan di tɣiwanin d temnaḍin nnsen am teplakin iverdan ; daɣen i yemzenza, imεellmen, imassayen n iɣervazen d tesdawiyin ad arun s Teqvaylit ɣef tḥuna nnsen neɣ llakulat i sselḥayen.

{{
Ay aɣref aqvayli!
Tusa-d tizi n tidet i deg yessefk ad tezdiḍ aεnan akken a d-tekkeḍ nnig tlufa. Win ur nesεi nnif d aɣilif. Ilaq ad neḥrez iseɣ i ɣ-d-ǧǧan imezwura d-izegren igiman n tillas akken ad a ɣ-d-ssiwḍen tutlayt, idles, taɣerma ara d-nessifer nnig kra yellan, ad ten-nessiweḍ anda ur d-tṣubbun.}}

Tamurt n Yeqvayliyen, ass amenzu n yennayer 2960