Asefru ameslub

2
245

Win d-yuğwen tawaγit d lgaz i yessureg i tira.
Imekken-as taẓalamiṭt i tmeslayt udem-is yerγa.
Kker kemm a yemma-s wali-t sani yessaweḍ tura!
Mmi-m yessen taqbaylit, yesseqdac  » AHEL TARA ».

A taqbaylit uhicur, ay alim ugint tegrisin.
Yes-m aεebbuḍ n weγyul i yeččur, swayes ddreγlen wid yettwalin.
Γas ma tugareḍ acercur, seg-m d ilefḍan i d-iγellin.
ṢBAḤ LXIR a dda Σacur, AZUL yeqqel seddaw tmedlin.

Nḥawel awal γef WAṬAS, ICAṬ LXIR d XILLA.
XUYA YEWWI-T NNUM YEṬṬES, Yak annect-a a GMA yella?
KTEB, ddem-d LKURRAS, ARU deg ZZMAM lγella.
LLAH IΣAWEN deg txidas, TAJMILT drus i s-nesla.

Mi ara D-TEMMEKTIḍ AD TECFUḌ, RWAḤ, ṢUBB-D seg usawen!
REYYEḤ, QQIM ad testeεfuḍ, WERRI, SSAKEN i wallen!
Melmi a d-teγliḍ ay addud, a bu uẓar leqqmen yilsawen?
TANEMMIRT a dda Lmulud! ṢAḤḤIT yesserka imawen.

Mi ara ncennu QUM TARA, nettargu BARAΣIMA LLUZ.
Teffer tafat ur neẓra, neṛwa ayen is nelluẓ.
Yak aql-aγ nelluẓ tura, γef walim i d-ddmeγ adebbuz.
Timẓin qqlent am tira, fell-asent aqerru ur yettruẓ.

Nesteqsa ur nenni acimi neγ acuγer d melmi
γef tazzla n war amyezwer,
ay at usegres εelfet!
Yekref wallaγ seg iγimi, d acu ara s-mleγ i mmi?
D tarwa-nneγ nkukra ad nehder,
yak turew-aγ tileft.
Laẓ uqerru iγumm s tsusmi, maca, γas ulamma neṭṭef imi,
yak aεebbuḍ a d-yezher,
a nnger-ik a lleft!

Zzhir uεebbuḍ γas ttu-t, sel-as-d i tusut,
nadi a d-tafeḍ ansi d-tekka!
Iγiγden d inagan.
Yak ssmaḍiḥ-is d lmut usemmiḍ n tefsut,
teqreḥ-is ul-is yerka,
yes-s adubbez yeggan.
Ay ijeğğigen ur fettut! Kker kemm a tatut,
ttxil-m ur keccem aẓekka!
I umekti i t-heggan.

Aqerru ulin-t iweṭṭen, mi t-nezwi, a t-nebṭen,
a t-nqeεεed, a t-nerr d asummet,
s ucexxer ara d-yeḍs.
Di tnafa rwant tγeṭṭen, war uguren d uceṭṭen,
ay iger ini-yaγ ma yecmet!
Ffẓent akk ifiḍeṣ.
Sliγ i kra yeṭṭenṭen, srafgent tγeṭṭen,
agejdur deg wudem-is yewwet, dduqseγ-d seg yiḍes.

A yemma yeqreh-iyi wul-iw, sel-as-d amek yesseṛbak!
Tura imi d-ldiγ allen-iw, a k-xenqeγ a buberrak.

A tewser ad am-ssγerseγ dduḥ yeẓḍa wakud s wemrar.
Ay imi mmah ur s-ttcuḥ! Ay aḍaṛ zger idurar!
Ma ur tessinem ayen ur nettfuḥ ay anzaren, acku yeffer.
A tidet ad am-d-rreγ rruḥ, tuffra-m ur telli d urar !

A yemma yeqreh-iyi wul-iw, sel-as-d amek yesseṛbak!
Tura imi d-ldiγ allen-iw, a k-xenqeγ a buberrak.

Ay asaγur a tamart, si tebrek-im d tugdi-m nekref.
I wumi a yiḍ teγzi n temrart? Tiziri-w a k-teccucef.
Ad skuffteγ taqbaεrabt, deg webrid-iw ad tesselqef.
Ad yettwakkes usadel i tezwawt, deg umextaf-is ara neṭṭef.

A yemma yeqreh-iyi wul-iw, sel-as-d amek yesseṛbak!
Tura imi d-ldiγ allen-iw, a k-xenqeγ a buberrak.

Ad taki ccbaḥa n tsekkurt s wecrured-is ger ijeğğigen.
Taḍṣa n tebḥirin n tmurt ad tsew aman zeddigen.
Γas lehhu iṣaḥ-aγ-d s lmut, fell-as uragen idammen.
Tikkelt-a a d-tezzi tefsut, mačči am tidak berriken.

A yemma yeqreh-iyi wul-iw, sel-as-d amek yesseṛbak!
Tura imi d-ldiγ allen-iw, a k-xenqeγ a buberrak.

{{Sεid At Mεemmer}}

2 COMMENTS

  1. Tanemmirt-ik a Saɛid . Akken i bdiɣ taɣuri , mmektaɣ-d asmi tella tliẓri ulac deǧ-s iniyen . , (tella d taberkant-tamellalt ) . Deg wussan-nni dɣa, sserwan-aɣ Um keltum,Driassa akked Skandrani. Rradyu tis snat daɣen tefka afud i uleqqem n yimeslayen n taɛrabt deg uksum n teqbaylit meskint . Ulamma d ameslub usefru agi a Ssi , yettarra-d ɣer webrid . Tanemmirt . Igerrez .

    Mexluf Buɣareb

  2. Tanemmirt-ik a Saɛid . Akken i bdiɣ taɣuri , mmektaɣ-d asmi tella tliẓri ulac deǧ-s iniyen . , (tella d taberkant-tamellalt ) . Deg wussan-nni dɣa, sserwan-aɣ Um keltum,Driassa akked Skandrani. Rradyu tis snat daɣen tefka afud i uleqqem n yimeslayen n taɛrabt deg uksum n teqbaylit meskint . Ulamma d ameslub usefru agi a Ssi , yettarra-d ɣer webrid . Tanemmirt . Igerrez .

    Mexluf Buɣareb

Comments are closed.