Uγalen-d ijjadarmiyen

0
495
ijjadarmiyen
ijjadarmiyen

M’i sliγ mazal ara ttbergizen ijjadarmiyen di tmurt γef Iqvayliyen iddubez wallaγ iw. Amzun illa win iyi ewwten tisegnit. Sarâaγ kan qqimeγ acku ur as izmir wallaγ-iw i tagi. Seg ayen iḍran di tefsut taverkant d wayen srewten deg ilmeẓyen nneγ ur umineγ ara ad cemren iγalen i yir tixidas i tikkelt nniḍen. Maca nutni zemren i lâar.

Tugi ihi teqcict taqvaylit ad taγ ajjadarmi aârav, inγa tt. Ulac akk-in ulac akk-a. Dacu ara d-yinni tura yiwen sennig wanecta? D tamḥeqranit deg zal qayli. Imi ajjadarmi agi iẓra ur iḍerru wacemma yid-s. Iẓra tamgarḍt taqvaylit ur teswi trren di tmurt-is netta.

Macci d tagi i tikkelt tamezwarut izegren akk-in i zzaṛv ijjadarmiyen aâraven war aḥebber, war aγilif. Ar tagara iseggassen n 90 illa iteffeγ yiwen ujjadarmi d yiwet n teqcict di Micli. vava s n teqcict yugi imi taddart ak teddem awal γef yelli-s d akken ad taγ aârav. Maca mi iwala akka ujjadarmi ugin ad t nasven , ikcem asen s axxam u ituâedda γef teqcict agi deg uxxam nsen. Ar tamart n vava-s d laânaya n yemmas. Akken, yiwen ur as inni hemma i mmi-s n Bexta.

Wanag ticarnanin nniḍen ijjadarmiyen ḍrant-ed macci s yiwet macci s snat. D ikemmicen! Tin ittwasnen seg sent d tin n Lwennas, anaẓr nneγ amuqran, i iflan s aṛsas di 1988 di Micli ladγa. Jjan t am uqejmur di tmurt ittexnunus u nγil it ak d ayen ijja y’aγ. Maca yuγal-d gemmaḍ-in. Ihi imi ijjadarmiyen d imqarqar ittwasetfen s uâavar, srewten ernan akken isen ihwa. Anda ufan Aqvayli ad t rekḍen, ittwasen neγ ur ittwasen. Ur d-cligen deg-s.

Maca, d ijjadarmiyen neγ d ijarmemmucen timti ara d-ivges uqvayli akken ad yerr tiyita, akken ad iqarraâ ḍtar izmer asent. Iveggen it id di tefsut taverkant assmi iqarqar ijjadarmiyen d iculḍen nsen si tmurt n Iqvayliyen. Eccuren ivardan, d iwemsan nsen γef tuyat γef sqef n tkeryas nsen ṭfen avrid ar tmurt nsen. Maca adavu azzayri amcum ur as iḍliq ara i umrar. Ittxatal s irevraven d txidas almi iten id-irra ar tmurt.

Assa d tagi kan i tifrat. Tuâeddan γef medden, ksen sser ak γef wid d-izgan γef uvrid nsen tura win iten inevcen ivna fell-as. Iwweḍ-d lawan a nerr tiyita, aten neqqerqar si tmurt nneγ am di 2001. Asen nessevrek tafsut ula d nekni xarttum tikkelt. Asen tt nerr d tambut!