Atentin gar ifassen n Vuâziz d Ferḥat

0
500
Ferḥat d Vuâziz
Ferḥat d Vuâziz

Akken itent ira i zrint temsal di 20 di yevrir 2016 di temdinin n Teqvaylit. Akken itent ivγa id-ḍrant ama di Tizi anda illa netta ama di vgayet d Tuvirett. Akken itent issudes id-zgant ama d aneḥdur n medden ama d ṭaqa nsen deg ivardan. Akken itent yurga id-fγent xas akken aṭas ur numin ar tura. Akken imenna i d-ewweḍ imi fkan as-d udem medden, rran-d awal i teγri nsen netta d Ferḥat. Iceqqeq uγlaγal n timmunent deg durar n tmurt Ugawa. Ferḥat gemmaḍ-in Vuâziz gemmaḍ-a. Amzun d tirga deg zal qayli acku, nek s timmad-iw, ur γileγ ad as ḥedreγ i wanect-a xas akken d isseggassen ayagi d nek ttmeslayeγ u ttaruγ γef uzarug neγ timmunent i tmurt nneγ.

Maca akka tura imi tres tegnitt, teγli-d cwiṭ n tasmuḍi γef iqerray d tmelγiγin, issefk ad nefreẓ avrid ara neṭṭef sya d afella. Issefk a nenjer tivridtin ara aγ yawin ar uvrid ameqran akken ur nettegririv ara, akken ur nettṣub ur nettali, anaγ kan avrid nneγ srid ar iswi ameqran. Maca avrid atan gar ifassen n Vuâziz assa. Netta d Ferḥat i γef tsenned taakemt ad tt-refden yerna zemren as imi nekni ak aqlaγ yid-sen. Ila asen kan aγ tt id frun u ad as fken udem d yisem tuklal tγawsa akken  ur ttaγen medden ivardan ur nessawaḍ, akken ur ikeccem ara udavu n Llezzayer ameḥrus iderma nneγ am twekka. Ewwed-d wass n tmasit tauqrant u ilaq ad nettgzem di ṛṛay.

Adavu n Llezzayer iḥsel akka tura u ur yufi ara amek aγ yuqem tixidas nni is iγ ittak tiyitwin si zik. Diγen netta atan iḥar, ur iẓri amek as-iddu i tegnitt.  Zik d takriḍt kan i umi issen tikli imi s- yis kan i yedder maca tikkelt agi ikukra imi iwala Iqvayliyen ak refden amemnuγ nneγ γef timmunent am yiwen. Iẓra ulamek ara aγ isenger d turni. Iḥarkiyen nni d ivaxusen nni is iγ-d-ikkat zik daγen ur ccin ara tikkelt agi acku tura ukin yid-sen medden. Macci d Uld Ali Lhadi ur neswi tivṣelt irkan ara isdermen ayen i γef nevna, macci d Yunes neγ d Uyahya ur neḥsiv gar walken aγ ara asen tt-id iseqqin am akken numen zik. D ayen tekfa nnya. Assa tameẓẓuγt attan nefka-tt i Vuâziz d Ferḥat. Xas d tamasit tamuqrant fell asen macci sseknen aγ-d d akken zemren as. Akken vγun illin assa, allen nneγ γur sen i zzint.

Mack Ait Aoudia