Isenselmen di Bruxelles

0
430
Isenselmen di Bruxelles
Isenselmen di Bruxelles

Tineggura agi cwal ikkren di Turuft ad tafeḍ Isenselmen deffir-es. Akken tevγuḍ trefdeḍ-t, akken tevγuḍ teskefleḍ-d iẓuran-is ak issiweḍ ar Molenbeek di Bruxelles, tamaneγt n tmurt n Biljik d tin Turuft. Ad tvateḍ u tecceḍ tizitt deg zal qayli! Ayen tamaneγt n Turuft tuγal d tala n urevrev agraγlan? Ansi is d-kkan at iccumar? Amek i tuγal tmurt d-ttadren medden ala deg ayen ilhan d tamurt d-iteddun deg yir awal d win n cwal d uqriḥ? Tiririt, am tlufa nniḍen, attan deg umezruy n tmurt.

Deg isseggasen n 60-70 timura n Turuft ḥlajjent iγalen ara imehlen di lluzinat neγ tineγrafin d imγizen nsent. Tamurt n Biljik, am nettat am tiyaḍ ak, temmaγ ar tmurt n Lmerruk d tmurt n Ṭṭurk u tewwi-d syin iminigen ayendin seg sen. Wid n Lmerruk ṭaqa seg sen d Imaziγen iḍuren cwiṭ agellid Ḥasen wis sin, dγa issefses fell asen rwaḥ. Nutni daγen imi tejjaten tmurt di timmuγvent uzlen ad ccen aγrum anda nniḍen. Myufan ihi imimigen d tmura n Turuft, mtawan u msaâaden. Xarttum imiren. Iminigen ufan aγrum xas akken d aquran ma d at tmurt ufan iman nsen imi tamurt tufa iγalen i tt is-revḥen.

Tarwa iminigen agi assa llulen-d di Bruxelles d temdinin nniḍen n tmurt. D Ibiljikiyen am nutni am wiyaḍ maca xas akken mlalen miḥyaf ama deg vardan ama γef umahil. S nnqer n tiṭ iten ccan medden imi mgaraden cwiṭ γef Irufiyen. Tilawin nsen ffrent iqerray nsent imi lsant icwariyen, irgazen s at iccumar d unyir ikres. Arnu ur ssexlaḍen ara nutni d wiyaḍ. Akka i teḍra d wid s-yufraren seg Imerrukiyen d wid d yufraren si Iṭṭarkiyen d wiyiḍ. Tawekka n wasγan tekcem timelγiγin nsen u tessarwet ayen tessen di tfexrurin nsen. Tessegdel asen tikli am wiyiḍ u ur qsiden ara ad nnummden di tmurt i deg ddren. Annummed iḥlajj deg umdan ussis u tikwal ussiss ameγlal.

Wid d-jjan Imerrukiyen snen tafransist u limer ufin ad illin d Ibiljikiyen ula gar wallen n medden ugar n wid ur nessin tafransist. Maca tiwwura umahil qqeflent. Timmuγvent ur tekkis ara fell asen d imawlan nsen. Ur sfiḍen ur zwin laẓ iten id issawḍen ar Turuft. Akken ad ddarin ihi i miḥyaf d uγulu ttwaγulen, grurin am ulli ar wasγan nsen. Ufan degs tawwurt d tririt n iγevlan nsen, xarttum s wawal. Maca imi nutni ssnen taâravt ẓẓaznen inaw asγan aqesḥan. Imi lejjwama nsen d wid tesseddaw Ssaâudya n ufus isalafen ines. Iṭṭarkiyen xas ddarin u grurin ula d nutni ar llejjwama maca wid nsen macci d wid seddawen isalafen. Tamurt n Ṭṭurk tger afus deg sen u kra iḍarun deg sen γef tiṭ is. Lecyux n lejjwama nsen d Iṭṭarkiyen iten isγaren u d nutni iten isveddayen di lejjwama.

Aẓeṭṭa n Internet d tilizriyen n tmura usammar rnan asγar i tmes. Kra ara d-yilin gar wAâraven d wUdayen aten id yawweḍ yerna s wudem nniḍen. As arnun a t reqqâen akken ad sentun deg allaγen d wullawen aγucu d wurfan. Tazniwt n Tmurt tineslemt (ISIS) diγen ittaweḍ iten id yerna ur ten izgil ara imi fkan as tameẓẓuγt akken iwata imi γilen d avrid ara ten issufγen.

Ar tagara, xas kra seg sen ufraren-d si tisuta d-llulen di Turuft, zgan ccuden iman nsen ar Lmerruk s zzwajj. D axlaḍ d wiyaḍ i ittaken afus i wannummed. Zzwajj d wid uγur idles imgarad d win n Inselmen i d tawwurt ar tuγalin d Irufiyen. Maca nutni tagi ugin-tt. Di tama ugin  ad illin d Irufiyen di tayeḍ qqaren d Irufiyen iγ yugin,  ur aγ d-nettwali ara d Irufiyen am nutni. I tikkelt nniḍen Iṭṭarkiyen, Iqvayliyen (imi kra sseg neγ asγan nsen d tineslemt) d Inselmen ak nniḍen, ur d-illin ara wanect n wuguren sdat nsen. Annummed nsen yussa-d agaman. Tawekka attan deg iqereay ihi limer isen ihwi ad tt ssirden.  Ma d adavu d Biljik, am netta am iduva n Tutuft, idda asen s nnya. Iγil iten d iγermanen am wiyaḍ. Diγen netta yuk-id yir tikin. Ikker yir tanekra. Yerna aql-aγ di tazwara kan n uγvel agi.

Mack Ait-Aoudia