Ṭariq Ramadan, yir sekka

0
564

Ṭariq Ramadan d Amaṣri deg uẓar, d Asswisi di taγlent imi ikker-d di tmurt uguglu d cikula. Asγan ur ivan d Ineslem akken iqqar netta neγ Isneslem akken qqaren wiyaḍ fell-as. Maca akken ivγu iffer asγan ines afuḥan, ini ines isvegnen it-id, neγ ifḍeḥ it-id akya. Nesla yas u nwala-t ar tiliẓriyin n Fransa u ḥaca wid i mazal-iten ccuren d nnya i umi ittkellix. Wanag wid i t isnen d wid isnen wid t icuvan kra ara d-yini d aḍu. Ula d tidett ines ilaq as ttvut akken ad tt nwali d tidett macci d aṛeqqeâ n tkarkas.

Iẓuran is macci d wid iccuden ar tmussni d tlelli. D mmi-s n mmi-s n Ḥasen EL Banna, win d-issulin tarvaât tarevravt Atmaten inselmen di Maṣer di 1928. A yemma yemma dacu-t wudem n tegmatt issawalen ar lmut ma macci d tin iḥiqel. S tmuγliwin ihi tisenselmin iran ad sseknun amaḍal d tirni id-ikker Ṭariq. Assa iqqar i wid is-ittaken tameẓẓuγt d akken netta idles ines d tmuγliwin ines d tid n …Turuft, d tid iqudren tid n Irufiyen d tirni! Ara d-ittnulfun!! Assmi ara yuγal Ṭariq d Arufi assen ad tenger ddunit. Ma d assa levγi-s d wayen ittmenni d ayen issargagayen wid ittewten γef tlelli d wid itemlek tlayikit.

Ṭariq teẓwer iẓwer. Issen as i wawal d uskasi tikli. Yufa avrid i wid isqardicen yid-es acku issen timuγliwin d usirem nsen. Ittγima asen am uṣeggad yundin i umargu. Nutni llan s tidett dacu illan d wayen ssaramen, netta yuni-ten akken aten irnu, aten yagar s wawal. D axabit γef sin iḍaren. D tiḥraymit ivedden! Diγen netta aγvel ines, am Isenselmen ak ifkan γur-es anzi, d Udayen. Nγant-ett tismin fell-asen imi ifen Aâraven. Ugaren ten. Rnan ten. Udayen fkan yagi tiyita i Imaṣriyen am netta u mazal ara kkaten Ifalistiniyen ar assa. Di Fransa neγ di Turuft s umata Aâraven d ineggura imi lhan d tineslemt u gguman ad nnumden.

Ihi Ṭariq Ramadan xas sdat tikamriwin n tiliẓriyin irfed awal d afessas u izga ittawi ittara akken ad isken d akken macci d aqesḥan i illa neγ d aquran gar iquranen isenselmiyen. Maca mi xsint tikamriwin, mi xsan isawaḍen, mi iẓra iman is gar Inselmen i illa ad ivdu aseqdec gar wid is issellen akken aten issarki γef tmetti turufit. Aten idegger γer cwal d usγan. Ur ten ittweṣṣi ara ad γren ad ṣṣegmen iman nsen akken ad revḥen u ad srevḥen. Uhu! Ayen i t iceγven d tineslemt d wamek ara tennerni, ara timγur di Turuft akken ad tessiweḍ ar iswi nsen amuqran: aγmar n umaḍal u ad sseγlin deg-s tugdi s ilugan n cariâa. Ad war sneḥdar i ugejdur d uqriḥ am wa. A war sneḥder i uṭṭellis ma ara iγurm tafat deg zal qayli.