Tadyant n Mḥend u Bujemaɛa (V)

0
969
Tadyant n Mḥend
Tadyant n Mḥend

TAMURT – Nettat telha-d d cɣel-is, teddem-d sniwa ɣef rsen ifenjalen n lqahwa yesrugguten, twehha-asen-tt akken ad ddmen yal yiwen afenjal-is. Iẓẓel Ṭaher iɣil-is, iṭṭef-d sniwa dɣa ifeṛṛeq kul wa s wayla-s. Bdan lla jeɣmen i leqhawi nsen u tkemmilen umbɛad ameslay. Yak tura amuḍin gan-as ddwa is ilaqen; tegra-d kan tura ɣer ufus n Ṛebbi.

Qqimen-as i tissit n lqahwa akken armi d-tuli tafrara; ma d imensi nni yiwen mačči yewwet-d wul-is ar tgwella tennawel s uɣiwel. Nna Tasaɛdit ur terra ula ddhen-is ma meṛṛiɣ neɣ messus, acku telha-d kan d wergaz-is iẓẓlen di tesga. Yak tageswaḥt, ḥaca winna i tesɛa ; ula d dderya ulac ar ɣur-sen, maca ur iban ma d nettat neɣ d netta id imɛiqeɣ*.

Tura attan tamrilt* teqqar-d d kuẓ, segmi is-yeṛqa aman ; yeswaten Mḥend u Bujemaɛ, yeɣli imaren ɣef yiwen uberdi, mačči yuki-d. Ula d ajafjef (alejlej) ur s-slan ara seggimiren*. Inṭeq-d Ccix, inna : Waqila teɣli-d ccfa ɣef umuḍin agi amerbuḥ ! Tasaɛdit terra-yas-id :

Ih a Ccix Aɛli, waqila ifka-d Ṛebbi tawwurt ncallah, ur yettɛṭṭil ara ad yekker ! Dda Saɛid ikkemmel-d seg awal, ula d netta :

Tura atan ccwi ma yebɣa Ṛebbi, ters-d talwit ; ass atan tuli-d tafrara*, nekni a nekker a sahel, am-neǧǧ talwit kemm akk d umuḍin agi.

Tasaɛdit tebɣa ad ernu-n kra n wakud, acku tewḥec ciṭṭuḥ ma ǧǧan-tt-id weḥdes. Kren yiwen yiwen, Dda Saɛid ak d Ccix refden-d ibernyas-nsen, qelleben-d isebbaḍen-nsen yeqqimen zzat n tewwurt. Lsan-ten, tawurt tefka-ten, segwran-as-id lehna d ccfa i wexxam n Nna Tasaɛdit. Di berra, mazal itran seg igenni, inteq Saiɛd Nat u Meẓyan ɣer Ccix Aɛli, yenna :

Ad yeddu yid-k Ṭaher-agi inu ?! ak isaɛef alamma d axxam-ik.

Ccix yugi, irra-as : Mdah a agma ! Zemreγ ad dduγ iman-iw, yak ula d tura ulac lweḥc yernu hatan yuli wass.

Ccix Aɛli isubb ar ubrid n Ugelmim n At u Kella, hatan-kan iḍal ar lmelk n At Aɛmer Waɛli s nnig n d tasift n Vuqfa.

Ma d Taher ak d baba-s, hatnad kecmen s axxam-nsen. Deg uxxam n Nna Tasaɛdit, nettat tfuṛṛes mi yelwet wergaz-is, mazal-it yeṭṭes. Tekker terna yassen adles i yzgaren i isqelwiḥen deg udaynin. Zayla daγen i ixuṣṣ-itt walim ; tesmar-as kra si tcekkart ar lmedwed-is i d-yezgan rrif n tewwurt udaynin ; s yenna ibda awerrem am-in yettqeẓẓen taga neγ taγeddiwt akken ttazegzawt.

Tekker diγen ar tγeṭṭen terna-yasent kra n talawt akken ad dhunt tid ur neggan ara. Yak ma yuḍen yiwen imi deg sin kan, ulac win ara i yeɛiwen-n wayeḍ. Akk-a ay d axxam n Dda Mḥend akked Nna Tasaɛdit. Tagara (fin).

Hand Berkouk

Amawal:
Imɛiqeɣ. adj.masc: stéril. imɛiqert, adj.fem
tamrilt : montre, heure
Seggimiren: depuis
Tafrara: horore

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here