DRS, ived ur isâi iẓuran

0
304
ived ur isaai izuran
ived ur isaai izuran

Neẓra ak d akken Llezzayer d tamurt tafuḥant, irkan si tqacuct alma d iẓuran. Imḍebren ines d izerman, agdud iṭṭes. Taγmist ilaqen ad t âas adavu akken ad tessaki imdanen, tefka afus, yerna ineγmasen ines tagara yagi ur zwiren ara. Tekcem iten lâeqlya nni i wacu i umi ara nâettaveγ imi zriγ amek ara ccaγ ula d nek. Tekcem iten twekka.

Si tallit n revrav ar assa, adavu azzayri isker-ed imenγiyen, ifka afus deg ugdud u iṭṭef afus i irevraven. D tagi i d tamuγli ines, d wagi i d udem n tudart ines. Am tagwet, idder seg anza. Ma ixus-it imenγi, ma ur isazel ara idamen ur itellez ara, ugar ur ittili ara.

Maca akken ad yaweḍ levγis, ad isargagi medden ad kemden ad ssusmen, issali isem n DRS s igenni amzun d netta i d qebbaḍ n lerwaḥ. Yuγal assa deg iqerray n medden d tamacint imenγi, d tanaâurt isent izemren ak tlufa. Issaweḍ udavu ikkellex asen i medden imi issaweḍ iten γilen kra iḍarun di tmetti γef tiṭ n DRS. Am akken ma illa ur ak iâemmed ara ur tezmireḍ i kra.

I di tilawt, amek it DRS agikana? Dacu i umi izmer sennig imenγi deg imeγvan ur nesâi s wacu ara t qarâen? Issaweḍ iman is zaâma ad yili am MOSAD? Neγ am CIA? Neγ MI6? Neγ xarttum am DST? Ur umineγ. Akken wallaγ DRS atan deg wallaγ n medden ugar n wayen nniḍen. Mazal it issargagay deg at neyya. Nejren t id at udavu n Llezzayer swa swa kan. D amsed i γef ttnevihen tugdi. Wanag ayen nniḍen d akellex kan.

Ihi DRS is iṛzan iqerray nneγ ineγmasen d wiyaḍ di tidett d aḍu kan. Ur izmir ara i tlufa timeqranin am tid iga MOSAD di Enteve neγ ttar d-ira si temsal n Munchen d asawen. Diγen a war as taweḍ ad icvu CIA neγ ad yeg tidyanin am tid n Panama d Nuryiga d tiyaḍ. DRS n Llezzayer d imenγi kan i umi izmer di tidett. Wanag isem is d ilem. Ived ur isâi iẓuran. Assendudi d ukelex.