Tuttra n tudart

0
346
tuttra n tudart
tuttra n tudart

Ur γileγ ara ad yader Umaziγ anect agi. Ur umineγ ara ak ad d-yaweḍ wassa. Netta atan γef umnar, ara d-isqirriw. Issaweḍ lḥal assa Amaziγ ar tmurt,  ar wakal. Ikna, iγli, iglalez. Ur γileγ neγ ur mennaγ as ḥedraγ i yir ass am win icvan assa. Maca aql-i deg-s. Am atmaten inu d tirni, sexcaγ kan u acemma ur as zmireγ. D inigi kan i lliγ. Am uqeffaf i lliγ akken ad ḥedreγ. D amwanes n yir tlufa, xas sennig n wul macci s levγi.

Nevda tt s usutar izarfan nneγ ama idelsanen ama idamsanen. Dagi yagi win illan d tidett d ilelli di tmurt is ulayγer ara issuter acemma. Dagi i nevda kennu cwiṭ cwiṭ. Nuγal nessuter xarttum ad nettnaḥsav gar wallen nsen imi nuzel nettiki di tafranin nsen s ikavaren nneγ (yak nesâa snat n tnuḍin: RCD d FFS). Akken ulac. Maca nezzer diγen cwiṭ ugar. Neqqim γef tgecrar. Si 2001 vdan medden ttγiman i laẓ akken asen d-slen. Kra iâeggalen n laârac waqil i tt id-ivdan. Tagara yagi tuγal am allal, am leslaḥ gar ifassen n medden.

D aya ihi i γef iqqim i laẓ Kamal Fexxar amẓavi. Swa swa am wid t id-izwaren. Iḥsa d yiman-is iglalez, ifṛez tagnitt ur as d-iqqim wara. Am akken ivγa ad ifek ixef-is d asfel akken ad d-iḥelli kra i watmaten ines. Maca d avrid issufuγen wagi? Tuttra n tudart i win ik iḥersen d tidett d  avrid? Ad d-eddu neγ ad d-qqers i itturar?

Akken tevγu teffeγ tegnitt n Kamal tuttra n tudart tesdahc iyi. Ewwet aγ γef uqerruy ur t ufiγ. Amek issaweḍ Umaziγ assa ar tuttra n tudart is, akken ur tettajjen ara ad immet. Akken ad d-yuγal γef yimi n laxart. Qqaren at zik: aγyul n vava d jeddi rniγ rrekva ar deffir. Maca tamsalt agi tekka agin nnig i rrekva ar deffir. Ur nerkiv ara maḍi. Anda t uvrid issufuγen? Dacu iγ d-iqqimen tura?

Nek akken walaγ tamsalt, tiγimit i laẓ macci d avrid. Teskanay-d d akken ur aγ d-iqqim iqiḥ, ula d tissas d yiseγ is i nettzuxu zik ivda iteffeγ aγ. Ulayγer ihi ara iqqim i laẓ yiwen akken ad isuter deg win i t iâesren as icuḥ, ad t iγiḍ. Tagi d tuttra n tudart, d tuttra n wayen illan yagi gar ifassen nneγ. Macci d ddunit ak!