Tadyant i yeḍran yid-i di lasupirit n Lpari.

0
620
Izdeɣ iten-nnḥas d lker ɣer tutlayt nneɣ
Izdeɣ iten-nnḥas d lker ɣer tutlayt nneɣ

TAMURT – Ass-a, iwwiyi ubrid ɣer tsupirit zat n Lpari. Akud yewweḍ tamrilt d semmus u 15 n ddqayeq. Kecmeɣ, ddmeɣ yidi acaryul ɣer ara d-greɣ lqeḍyan nni. Ihi, mi d wḍeɣ ad xelseɣe, xedmeɣ amrar am nekk am medden.

Likis agi llant snat. Yiwet yeṭṭef itt yiwen ilemẓi, ɣef
akken i tɛaqleɣ di ṣifa, izmer ad yili d aminig i d-yusan meẓẓi ar
Fransa. Iban, ad yili lewhi n 25 iseqqasen, iruḥ d amellal di ṣṣifa.
Nekk cukteɣ d amaziɣ n Lmerruk, maca diɣen iban, xas akken ihedder s
trumit, maca d aɛrab amuɣrabi. Lakis tis snat, teṭṭef-itt yiwet n
tlemẓit, di laɛmer-is am waɛrab agi amuɣrabi. Taqcict agi, ufiɣ-tt din
txeddem azal n wagur aya, u diɣen, ufiɣ-tt d lirayu txeddem, thedder
ak d yiwen umaɛdur ɣef tcariṭ ines, heddren steqbaylit di sin. Iban
myussanen aṭṭas aya u di tmurt taqbaylit.

Ihi, mi qrib ad ɛeddiɣ, illa zzat-i yiwen ilemẓi. Zzat-s netta diɣen,
tella yiwet n tmuɣrabit, acku ṣṣifa-s tban ttamurikutt.
Thedder akked bu lakis nni aɛrab, armi i tfuk, truḥ teddem lqeḍyan
ines. Ilemẓẓi nni illan deffir-s, iaɛdda nnuba-s, ibda lla ihedder d
bu lakis nni aɛrab amuɣrab, ar s-iqqar ukelyan : « tilemẓit agi
iban tebɣa-k ». Netta yerra yas: « a waaah, nekk d Katya i
yiɛaǧben ».

Dɣa tilemẓit illan zzat n lakis ines, ttaqbaylit nni, teḍsa-tt-id,
tenna : « haaa ! », iban iɛaǧba-s iziker agi imi is-d-inna taɛǧeb-s.
Yuɣal kra kan, takisyirt taqbaylit Katya tewwi-d deg ufus-is, wissen
ma tapyas (pièce) neɣ, d acu-tt, tenna i waɛrab amuɣrabi: « ṣaḥit » !
Netta, yerr-yas-id: « yernu s talmant… (dagi iwwet-d di tutlayt
nneɣ).

Dagi ad twalim belli, aɛrab amuɣrabi, iban taɛǧeb-as telemẓit agi
taqbaylit Katya, u nettat tban d nneyya meskint (am xilla di leqvayel
zzat n izukar), acku ur ten-tessin ara iɛraben, akken llan d tarwa
lleḥram, d ixeddaɛen am akken is-yenna Lwennas Matub: « fki-yi-d aɛrab
ilhan, ak-d-awiɣ adfel iḥman ». Awal agi is-yenna mi ig metel tutlayt
nneɣ ar « talmant », iban xas yebɣa tilemẓit agi Katya taqbaylit, maca
ikreh tutlyt-is (akken-kan ad isefrurex aɛraben am netta).

Wagi d ayen yellan ɣer izukar sumata. Izdeɣ iten-nnḥas d lker ɣer
tutlayt nneɣ, a wi-d kan a neǧǧ tutlayt nneɣ, akken anuɣal am nutni.
Awali « talmant », sliɣt deg useggas n 1979/80 deg umekkan n lxedmaw ar
yiwet n txeddamt tazayrit d tamessaḥ (femme de ménage) di lluzin.
Tennat-id ɣef yiwet n teqbaylit ig xeddmen d tamessaḥt yides dinna i
lluzin agi. Acuɣer ? Acku taqbaylit agi tamessaḥt s teqbaylit kan
it-hedder ak d izukar, acku ur tessin ara ad tehder s tɛarbuct n
ubrid.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here