Aseglef n tγamsa

0
525
taghamsa
taghamsa

Win igren tamawt ar tγamsa tazzayrit d imagraden d-ssufuγ ak diγen d wamek i tettedu ad irwu taḍsa. S umata, ama d tin n taâravt ama d tin n tefransist, yiwen nsent. Deg yiwen ufus ak i tettent. Seg yiwen uqedduḥ id-sekfent.

Zik taγamsa tafransist, ass mi d tidett llan iγmissen d ilelliyen, di tallit nnni n Ssaâid Meqbel, Ṭahar Jjaut, d wiyaḍ ak nγan neγ ittwaderfen, tella d tiγmert d-iṭṭfen amkan is di tmetti. Tedda γef tsartit d iterrasen ines, tedda γef irevraven d iserdasen ineqqen deg ugdud. Tedda γef wid ittakren ayla azayez. Ur tejji yiwen! Diγen netta txelleṣ itt γlayet, tecca tt merriγet.

Ugur ameqran d-illan deg uvrid unarni n teγmist n Llezzayer, am tin ak n tmura umaḍal wis qrad, d imâelmen ines. Myal aγmis s vav-is. Myal vav n uγmis γures tamuγli d nfaâ i γef ittḥarav. Ulamek, ar γures netta, ara yanef i ineγmasen ad uqmen amahil nsen akken iwata. Iγil aγmis d sâaya d lḥajja, d taγawsa am tid nniḍen. Ittwali kan amek ara d-issekcem yis lillu. Ittu dacu i d iswi n teγmist amezwaru. Dacu i d tamlilt ines d umkan ines  di tmetti, deg annar asertan. Ittu dacu i γef tved, i γef tella, i γef d-nnulfa.

Ṭaqa deg wid ikesven iγmisen d wid akkenni issedawen adavu d tmurt. Dγa dinna ak i tewḥel taluft. Dinna i temcumbak twaγit n umkan n teγmist di tsartit d win i tt ikesven.

Ugur nniḍen d-izgan i teγmist akken ad tennarni am tid n tmura irevḥen d ineγmasen s timad nsen akya. Ur as ssinen ara tikli i ṣṣenâa yagi. Win ittmahilen di teγmist macci am win ittmahilen di tessirt uzemmur. Uhu. Aneγmas γures tamasit tanmettit ur ssinen wid n Llezzayer. D aya i γef ur ttnadinn ara ad skeflen tid ifren, ur teddun ara γef tedyanin d-iḍarun ttâeddint amzun acemma ur d-illi. Ur d qqaren ur d sseqcaren. Wanag tura akken ad ddegren di medden ar uskasi d usqardec fiḥel ak win issarmen.

Tufa Aqvayli di lγerḍ. Tezga tekkat deg-s akken ad tḥaz ad teγḍel. D netta kan i tesâa d acγel. Taγamsa taâravt tvan. Tvan tmuγli-s, ivan uvrid-is u nuḥtam tiyitwin d usfuti ines. Maca d tin n tefransist iyi ijjan qquṭraγ kan qqimaγ. Acku d Iqvayliyen ak i tt iseddawen. Neγ xarttum ṭaqa seg sen.

Maca tin isneγnayen ugar nsent ak d taluft n uznaz n tγamsa. Di Tizi Wezzu i tettnuzu aṭas. Ula d tin n taâravt. Ilha uâekkaz isen nefka, is inna umedyaz. Ur as ufiγ tifrat i tagi. Ayen ittaγen Iqvayliyen taγamsa iten isrusuyen d tirect di myal asevtar, di myal awal tettaru? Ḥsan belli akka i tt ssidiren? Ḥsan d akken akka is ttaṭafen afus?