Ṛuḥen γef ulac

0
441

Macci d yiwen maccci d sin n irgazen d tilawin iγ iruḥen si 1990 ar assa. Yerna macci d lmut tagamant immuten. Kkessen asen tudart s uγucu. Nγan ten imi d atraren i llan, d imagdayen, d Iqvayliyen. D imenγi miḥyaf xas akken yiwen ur t-id ivdir.

D aggagen, d ineγmasen, d inaẓuren d imeγnasen illan. Testenfaâ tudart nsen u tukkist nsen i nγellet anect ilatt xas madigel tamettant nsen d aḍu kan. Mmuten i ulac. Ttwattun wid iten inγan dacu illan. Ayen akka?

Win igren tamawt ar wid iγlin s ṛsas n Isenselmen d win n wAâraven irevraven si 1990 ar assa, ad yaf d akken amennuγ nsen illa-d γef Llezzayer. Akken ad t idir, ad tennerni tmurt iten yugin, i γef γlin. Tura d tidett imiren yiwen ur d-ilhi d timmunent n tmurt n Iqvayliyen maca akken tevγu tili tegnitt γlin irgazen nneγ γef ulac u i seg assen ar assa acemma ur ittwaveddel.

Ama di Llezzayer nni iγilen d tamurt nsen imiren imi attan kan akken tesvek, tuγal teccur ak d yir tilufa d usgufsu. Ama d tamurt nsen n tidett, tin i deg d-llulen imi attan kan akken d taẓawalit, d tagujilt idren ddaw uḍar ucengu aârav isneslem. Ur tuẓi ar sdat ur teqqim d ayen tella. Tezga ttvedilen-as, ttâeggiven deg-s d at uxxam d imawlan ur ten yuli wawal, ur ten id-issaḥ wawal.

Ihi ama d Jjaâut, ama d Meqbel, ama d Yefṣaḥ d Jjahnin. Ama d Abdic ama d Ssaâid Taẓrutt. Ama d dda Lmu, aggag nneγ amuqran, ama d Maâtub, anaẓur nneγ amuqran, akken ad d-nevder kan wigi acku aṭas nniḍen iγ ijjan, rruḥen ak i waḍu. Ur vedlen Llezzayer s ttmettant nsen ur tennerni Teqvaylit ad tmed. Xartum eyyaw ad nerr tamettant nsen d tamsirt i wid idre u mazal ttnaγen ad vedlen Llezzayer. Acku imezwura yagi i γef newwi awal akka i γilen u ar tagara ṛuḥen γef ulac.