Iqeffalen n tafat d tmussni

9
323

Am akken i t-id nna teγmist taqvaylit smanat agi izrin, imsulṭa n udavu ameḥrus n Llezzayer mgagin γef uxxam n tmussni id-issali dda Ḥmed Amroui netta d tmeṭṭut is di Tewrirt Musa. Qeflen-t. Medlen as tiwwura. Tadyant agi tesken-d  snat n tlufa. Yiwet i Uqvayli irran timmunent, tayeḍ i win ickuntḍen di Llezzayer u iγil-itt d tamurt-is.

Aqvayli yukin, ittwaqenâen d akken imal d uzekka n Teqvaylit di timmunent kan i illa, vanent as -d tlufa. Tadyant agi ur tessewhem ara imi essen acengu nneγ d wayen i umi izmer. Yuḥtam kra n twaγit ar id-ikken seg-s. Iẓra daγen tiririt i dadacu-tt dacu-tt n temsaâreqt imi ifṛez adavu azzayri d adavu amzuγ, awerdan. D ameḥrus ur nelli d ayla nneγ, d win iγ irran tadimt, d vu txeddimin ur aγ nehwi. D aya akka i γef izmer ad d-yass ar tudrin nneγ u ad iqfel axxam n tmussni, ad imdel aγervaz anda d-ttagmen cwiṭ n tmussni warrac nneγ. D ayen teffeγ aγ tmurt afus d wawal ur aγ d-yuli, ur nmameḍ ara diγen akken zaâma a nuqem tihin neγ ta.

Aqvayli ur nuki, ur nettwaqenneâ d akken ilaq aγ ad d-nerr tikli n tmurt nneγ d tudart nneγ ar gar ifasssen nneγ, atan iseqqa yas-d udavu n Llezzayer akken ad iwali s timad is u ad d-issukkes seg-s rray iman-is kan. Amek tura ara aγ isseqcer tamsalt agi n umdan ara d-yassen s axxam ik ad ak ikkes kra, ad iqfel axxam n tmussni. Dacu-tt akka tifrat n temsaâreqt am ta ma macci d tamḥeqranit, d timarna n tfunast.

Ar tagara win issusmen iâemmed neγ ittekka. Ma d win iqevlen kennu ula as d-gent tirrugza d tissas. At tsiswa n tyuzaḍ ssarameγ ad afen imwunas gar aneγ d wid ara asen iṭṭfen afus akken ad ten id-yuγal cwiṭ n wafud.

 

9 COMMENTS

  1. Azul a Dda Ḥmed, amer ugten Yezwawen akka am kečč, tili tutlayt-a nneγ ad teğuğeg assa, azref nneγ ur t-ttekksen ara, tutlayt a tt-nesγer i tarwa nneγ, maca nnγan tutlayt nneγ, ḥettmen-d tutlayt nsen, nεudd tesεa ikuvar ara tt-imnεen, ziγen uluc.

  2. Azul a Dda Ḥmed, amer ugten Yezwawen akka am kečč, tili tutlayt-a nneγ ad teğuğeg assa, azref nneγ ur t-ttekksen ara, tutlayt a tt-nesγer i tarwa nneγ, maca nnγan tutlayt nneγ, ḥettmen-d tutlayt nsen, nεudd tesεa ikuvar ara tt-imnεen, ziγen uluc.

  3. Azul a Dda Ḥmed, amer ugten Yezwawen akka am kečč, tili tutlayt-a nneγ ad teğuğeg assa, azref nneγ ur t-ttekksen ara, tutlayt a tt-nesγer i tarwa nneγ, maca nnγan tutlayt nneγ, ḥettmen-d tutlayt nsen, nεudd tesεa ikuvar ara tt-imnεen, ziγen uluc.

  4. Nniγ-ak a Muḥand a gma taqvaylit ur tesaai imawlan ur tesaai ikuvar ara tt-iḥudden. Yerna aγyul d ayla nneγ u nerna rrekva ar deffir. Maca am aken it id-inna Dda Ḥmed, tasusmi d kennu ur d-ttilin.

  5. Nniγ-ak a Muḥand a gma taqvaylit ur tesaai imawlan ur tesaai ikuvar ara tt-iḥudden. Yerna aγyul d ayla nneγ u nerna rrekva ar deffir. Maca am aken it id-inna Dda Ḥmed, tasusmi d kennu ur d-ttilin.

  6. Nniγ-ak a Muḥand a gma taqvaylit ur tesaai imawlan ur tesaai ikuvar ara tt-iḥudden. Yerna aγyul d ayla nneγ u nerna rrekva ar deffir. Maca am aken it id-inna Dda Ḥmed, tasusmi d kennu ur d-ttilin.

Comments are closed.