Agrawliw di Tili
s ɣuṛ Tilyuna Su


Alami...
Ulamek!

Acu tura! Mačč'ulac ac'ara ad-nini,
S isefra, nzemmer ad-nessefruri.
Imeksawen teddun d (w) uccanen.

Tiɣṛi teṭṭerteq seg akal ar igenni,
Texsi. Tefsi. Teɣli-d d imiqqan ilili.
"Tasusmi!" Terran aman d asawen.

Innuɣ (w) arug d inisi deffir imensi.
Aḥuli inna-s: "Acu d isennanen-i!"
Terwi. Texruri. Ulac tifrat g imiren.

Izza-d ikɛeb inna-s: "Ɣuṛi aseqsi."
"Afeg! Mačči d taluft-ik", irra-d inisi. Tesseɣzef t'nuɣi saɣel sura daɣen.

Uccen illa g tanalt, isudfan g imi,
Imi ɣlin, ičča ayen ičča ula d aḥuli.
Tiɣṛatin a tilawin i wid ixnunnesen!

Djabri, A.
alanndjabri.ca
Cosmos, octobre 2021